Tora-jodendom voor iedereen

Universeel

De Tora definieert algemene gedragsregels. Wie zich aan deze leefregels houdt omdat hij ze logisch vindt, wordt een chacham oemot haolam (niet-Joodse wijze) genoemd. Wie ze doet omdat ze door de Eeuwige gegeven zijn, heet een chassied oemot haolam (niet-Joodse getrouwe) en heeft deel aan de olam haba (toekomende wereld).*

* Rambam, Misjnee Tora, Hilchot Melachiem 8, halacha 11

Sinds 1958 erkennen de Verenigde Naties universele rechten. Dat is in het Jodendom de aard van het verbond met Noach: een verzameling van universeel geldende principes.

Rabbijn Jonathan Sacks

voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië

Bezoek ons

Wij verwelkomen iedereen met interesse in het Tora-jodendom, ook als je geen Joodse achtergrond hebt.

Onze missie

Bekendmaken

Wij willen onze samenleving leefbaarder en weerbaarder maken door de universele Tora-opdrachten bekendheid te geven.

Onderwijzen

Aan iedereen met interesse bieden wij onderwijs aan in de universele Tora-opdrachten, omdat wij geloven dat onderwijs de beste manier is om mensen en samenlevingen te ontwikkelen.

Verbinden

Wij brengen mensen met elkaar in verbinding die willen leven volgens de universele Tora-opdrachten.

Meest recente berichten

mensen hebben de eed afgelegd waarin ze hun trouw beloven aan de universele Tora-opdrachten

Onze activiteiten

Bijeenkomsten

Wij organiseren bijeenkomsten in hartje Rotterdam, met unieke lessen over de rationele en universele kant van het Tora-jodendom

Online lessen

Wij werken samen met verschillende rabbijnen uit Israël voor de verzorging van interactieve, online lessen

Studiegroepen

Wij ondersteunen studiegroepen die door ons geadviseerd studiemateriaal behandelen
t

Advies

Wij helpen je graag je weg te vinden binnen het Tora-jodendom

Aanbevelingen

Waar ik nog het meest van onder de indruk was, is de kwaliteit van het Tora-onderwijs dat hier gegeven wordt. Rabbijn Michael Shelomo Bar-Ron

Auteur van Guide for the Noahide

Gelukkig zijn jullie omdat het jullie gegund is deze belangrijke mitswa (opdracht) te vervullen, namelijk om de volken van de wereld liefde voor de naam van God bij te brengen. Rabbijn Oury Cherki

Directeur, Noahide World Center

Ik ben blij te horen over de activiteiten van uw organisatie die mensen wereldwijd probeert te bereiken, mensen die vertrouwen in het woord van God en die het op zich genomen hebben om te leven volgens de zeven opdrachten die aan de benee Noach gegeven zijn. Operrabbijn David Lau

In een brief aan rabbijn Oury Cherki van het Noahide World Center

Wat bezoekers zeggen

Bij Ohel Abraham word je gastvrij ontvangen. Je wordt door iedereen begroet, hapjes en drankjes staan gelijk klaar, iemand brengt je een sidoer, er heerst een huiselijke sfeer. Alon

Vanwege de diversiteit aan bezoekers zijn er altijd interessante gesprekken, waaruit blijkt dat iedereen een liefde deelt voor Tora-jodendom en Israël. Pinchas & Bracha

Wat Ohel Abraham aantrekkelijk maakt is dat joods leren hier echt centraal staat en iedereen op zijn niveau en interesse kan participeren. Evron

Voor mij is het belangrijk dat ik mezelf veilig voel, serieus genomen wordt en dat ik vragen mag stellen om te leren. Het is thuiskomen en jezelf mogen zijn. Tamar

Wat zijn benee Noach?

Simpel gezegd, een ben Noach is een goed mens, iemand aan wie een speciale status wordt toegekend vanuit het Jodendom. De term ben Noach (vrouwelijk: bat Noach, meervoud: benee Noach) is ontleend aan de Bijbelse Noach omdat volgens de Joodse traditie in zijn tijd de set aan morele regels voor humaan gedrag volledig geworden was.

Deze set regels noemen we de sjewa mitswot benee Noach, de zeven opdrachten voor alle mensen. Benee Noach hebben deze gedragsregels vrijwillig geaccepteerd als bindende norm. In Bijbelse tijden werden benee Noach ook wel geree tosjab (bijwonende vreemdelingen) of jiree Hasjeem (godvrezenden) genoemd.

De wijzen van Jisraëel tonen groot respect voor benee Noach. Ze worden vergeleken met de hogepriester en hebben deel aan de toekomende wereld.

Interessante bronnen

Mozes werd opgedragen door de Allerhoogste om alle inwoners van de wereld ervan te overtuigen de zeven opdrachten te accepteren die aan Noachs nakomelingen gegeven zijn. Hilchot Melachiem 8:10

Machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de Eeuwige, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’ Jesaja 2:4

Wie de zeven opdrachten op zich neemt en ze nauwgezet vervult, is een van de chassidee oemot haolam (niet-Joodse getrouwen) en verdient een deel in de olam haba (toekomende wereld). Hilchot Melachiem 8:11

Juich voor de Eeuwige, alle volken. Zing voor hem, alle landen. Want groot is zijn liefde voor ons, en eeuwig duurt zijn trouw. Halleloeja! Psalm 117

Ons team

Rabbijn Meïr Villegas Henríquez

Rabbijn Meïr Villegas Henríquez

Voorzitter

Sefanja Severin

Sefanja Severin

Secretaris

Vacature

Vacature

Penningmeester

Rabbijn Cherki

Rabbijn Cherki

Lid Rabbinaal Comité van Advies

Rabbijn Bar-Ron

Rabbijn Bar-Ron

Lid Rabbinaal Comité van Advies

Rabbijn Ben-Shorr

Rabbijn Ben-Shorr

Lid Rabbinaal Comité van Advies

Rabbijn Nisan

Rabbijn Nisan

Lid Rabbinaal Comité van Advies

Onze organisatie

Ohel Abraham (‘tent van Abraham’) is in Rotterdam opgericht om het voorbeeld van aartsvader Abraham op te volgen. Abraham stond open voor alle grote levensvragen en wilde zijn joodse kennis doorgeven aan iedereen die belangstelling had (Genesis 9:8-17). Het jodendom richt zich niet alleen tot Joden, maar heeft een universele boodschap voor de gehele mensheid.

Doneren

Het is mooi om ergens in te geloven, nog mooier om daar iets mee te doen. Geloof jij in het unieke geluid van Ohel Abraham?

Partners

Shehebar Sephardic Center
Beth Midrash Ohel Moshe
The Diaspora Yeshiva
Noahide World Center

Pin It on Pinterest