Tora-jodendom voor iedereen

Meest recente berichten

I love Israël!

Dat doe ik al heel lang, houden van Israël! Dat is een gevoel dat ik mij nog kan herinneren uit de tijd dat ik een kind van nog geen 10 jaar oud was. Als kind ging ik naar de kerk  en daar hoorde ik psalm 122 zingen, over Jeruzalem, en toen als kind kon ik niet mee...

Lees meer

Universeel

De Tora definieert algemene gedragsregels. Wie zich aan deze leefregels houdt omdat hij ze logisch vindt, wordt een chacham oemot haolam (niet-Joodse wijze) genoemd. Wie ze doet omdat ze door de Eeuwige gegeven zijn, heet een chassied oemot haolam (niet-Joodse getrouwe) en heeft deel aan de olam haba (toekomende wereld).*

* Rambam, Misjnee Tora, Hilchot Melachiem 8, halacha 11

Sinds 1958 erkennen de Verenigde Naties universele rechten. Dat is in het Jodendom de aard van het verbond met Noach: een verzameling van universeel geldende principes.

Rabbijn Jonathan Sacks

voormalig opperrabbijn van Groot-Brittannië

Bezoek ons

Wij verwelkomen iedereen met interesse in het Tora-jodendom, ook als je geen Joodse achtergrond hebt.

Onze missie

Bekendmaken

Wij willen onze samenleving leefbaarder en weerbaarder maken door de universele Tora-opdrachten bekendheid te geven.

Onderwijzen

Aan iedereen met interesse bieden wij onderwijs aan in de universele Tora-opdrachten, omdat wij geloven dat onderwijs de beste manier is om mensen en samenlevingen te ontwikkelen.

Verbinden

Wij brengen mensen met elkaar in verbinding die willen leven volgens de universele Tora-opdrachten.

mensen hebben de eed afgelegd waarin ze hun trouw beloven aan de universele Tora-opdrachten

Onze activiteiten

Bijeenkomsten

Wij organiseren bijeenkomsten in hartje Rotterdam, met unieke lessen over de rationele en universele kant van het Tora-jodendom

Online lessen

Wij werken samen met verschillende rabbijnen uit Israël voor de verzorging van interactieve, online lessen

Studiegroepen

Wij ondersteunen studiegroepen die door ons geadviseerd studiemateriaal behandelen

t

Advies

Wij helpen je graag je weg te vinden binnen het Tora-jodendom

Aanbevelingen

Waar ik nog het meest van onder de indruk was, is de kwaliteit van het Tora-onderwijs dat hier gegeven wordt.

Rabbijn Michael Shelomo Bar-Ron

Auteur van Guide for the Noahide

Gelukkig zijn jullie omdat het jullie gegund is deze belangrijke mitswa (opdracht) te vervullen, namelijk om de volken van de wereld liefde voor de naam van God bij te brengen.

Rabbijn Oury Cherki

Directeur, Noahide World Center

Ik ben blij te horen over de activiteiten van uw organisatie die mensen wereldwijd probeert te bereiken, mensen die vertrouwen in het woord van God en die het op zich genomen hebben om te leven volgens de zeven opdrachten die aan de benee Noach gegeven zijn.

Operrabbijn David Lau

In een brief aan rabbijn Oury Cherki van het Noahide World Center

Wat bezoekers zeggen

Bij Ohel Abraham word je gastvrij ontvangen. Je wordt door iedereen begroet, hapjes en drankjes staan gelijk klaar, iemand brengt je een sidoer, er heerst een huiselijke sfeer.

Alon

Vanwege de diversiteit aan bezoekers zijn er altijd interessante gesprekken, waaruit blijkt dat iedereen een liefde deelt voor Tora-jodendom en Israël.

Pinchas & Bracha

Wat Ohel Abraham aantrekkelijk maakt is dat joods leren hier echt centraal staat en iedereen op zijn niveau en interesse kan participeren.

Evron

Voor mij is het belangrijk dat ik mezelf veilig voel, serieus genomen wordt en dat ik vragen mag stellen om te leren. Het is thuiskomen en jezelf mogen zijn.

Tamar

Wat zijn benee Noach?

Simpel gezegd, een ben Noach is een goed mens, iemand aan wie een speciale status wordt toegekend vanuit het Jodendom. De term ben Noach (vrouwelijk: bat Noach, meervoud: benee Noach) is ontleend aan de Bijbelse Noach omdat volgens de Joodse traditie in zijn tijd de set aan morele regels voor humaan gedrag volledig geworden was.

Deze set regels noemen we de sjewa mitswot benee Noach, de zeven opdrachten voor alle mensen. Benee Noach hebben deze gedragsregels vrijwillig geaccepteerd als bindende norm. In Bijbelse tijden werden benee Noach ook wel geree tosjab (bijwonende vreemdelingen) of jiree Hasjeem (godvrezenden) genoemd.

De wijzen van Jisraëel tonen groot respect voor benee Noach. Ze worden vergeleken met de hogepriester en hebben deel aan de toekomende wereld.

Interessante bronnen

Mozes werd opgedragen door de Allerhoogste om alle inwoners van de wereld ervan te overtuigen de zeven opdrachten te accepteren die aan Noachs nakomelingen gegeven zijn.

Hilchot Melachiem 8:10

Wie de zeven opdrachten op zich neemt en ze nauwgezet vervult, is een van de chassidee oemot haolam (niet-Joodse getrouwen) en verdient een deel in de olam haba (toekomende wereld).

Hilchot Melachiem 8:11

Loof de Eeuwige, roep luid zijn naam, maak zijn daden bekend onder de volken.

Psalm 105:1

Niet alleen de stam Levi maar elke bewoner van de wereld (כל איש ואיש מכל באי העולם) wiens geest hem genereus motiveert en wie begrijpt met zijn wijsheid dat hij zichzelf opzij moet zetten en voor God moet staan om Hem te dienen en God te kennen, wie rechtvaardig leeft zoals God hem heeft gemaakt en van zijn schouders de last verwijdert om te streven naar zijn deel, hij is geheiligd als het heilige der heiligen. God zal voor altijd Zijn deel en erfgoed zijn en zal voorzien wat hem toereikend is in deze wereld zoals Hij voorziet voor de priesters en de Levieten. Aldus verklaarde David [Psalm 16:5]: ‘God is het lot van mijn deel, u bent mijn beker, u steunt mijn lot.’

Hilchot Sjmita 13:13

Rabbi Meïr was gewoon te zeggen: ‘Hoe weten dat zelfs een niet-Jood die de Tora studeert is als een hogepriester? Van het vers: ‘De mens die ze doet, die zal daardoor leven.’ (Leviticus 18:5). Priesters, Levieten en Israëlieten worden niet genoemd, maar mensen (האדם). Op basis daarvan kun je leren dat zelfs een niet-Jood die de Tora studeert, is als een hogepriester. Dit heeft betrekking op hun eigen zeven opdrachten.

Talmoed, Sanhedrien 59a

Machtige naties zullen zeggen: ‘Laten we optrekken naar de berg van de Eeuwige, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.’

Jesaja 2:4

Ons team

Rabbijn Meïr Villegas Henríquez

Rabbijn Meïr Villegas Henríquez

Voorzitter

Rabbijn Sjimon Den Hollander

Rabbijn Sjimon Den Hollander

Algemeen lid

Rob Oele

Rob Oele

Penningmeester

Rabbijn Cherki

Rabbijn Cherki

Lid Rabbinaal Comité van Advies

Rabbijn Bar-Ron

Rabbijn Bar-Ron

Lid Rabbinaal Comité van Advies

Rabbijn Ben-Shorr

Rabbijn Ben-Shorr

Lid Rabbinaal Comité van Advies

Onze organisatie

Ohel Abraham (‘tent van Abraham’) is in Rotterdam opgericht om het voorbeeld van aartsvader Abraham op te volgen. Abraham stond open voor alle grote levensvragen en wilde zijn joodse kennis doorgeven aan iedereen die belangstelling had (Genesis 9:8-17). Het jodendom richt zich niet alleen tot Joden, maar heeft een universele boodschap voor de gehele mensheid.

Doneren

Het is mooi om ergens in te geloven, nog mooier om daar iets mee te doen. Geloof jij in het unieke geluid van Ohel Abraham?

Partners

Shehebar Sephardic Center
Beth Midrash Ohel Moshe
The Diaspora Yeshiva
Noahide World Center

Pin It on Pinterest