In Beresjiet (Genesis) 26:13–18 lezen we hoe de Filistijnen jaloers werden op Jitschak. In materieel opzicht gaat het Jitschak zeer voor de wind.

Hij werd rijker en rijker, schatrijk werd hij: hij bezat grote kudden schapen, geiten en runderen en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers op hem, …

Maar daarna volgt iets raadselachtigs:

… en daarom maakten ze alle putten die de knechten van zijn vader Abraham indertijd hadden gegraven onbruikbaar door ze vol te gooien met aarde.

Waarom zouden de Filistijnen waterputten sluiten die zelf ook nodig hadden, zowel voor zichzelf als hun vee? Immers, in de woestijn is water schaars en een bittere noodzaak om te overleven. En waarom wordt hier vermeld dat het waterputten zijn die Abraham indertijd had gegraven?

De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid, groef Jitschak weer open, en hij gaf ze dezelfde namen als zijn vader ze had gegeven.

We lezen nu dat Jitschak de waterputten van zijn vader Abraham weer opent en dezelfde namen geeft. Er wordt niet gezegd wat die namen waren, maar dit feit wordt niet zomaar vermeld. Geen letter, woord of zin in de Tora is overbodig.

Het is mogelijk dat de Filistijnen deze waterputten van Abraham niet alleen afsloten, maar zelfs met aarde dichtgooiden omdat zij de namen die Abraham aan deze waterputten gaf, wilden doen laten verdwijnen.

De Filistijnen waren afgodendienaren. Abraham was de eerste Joodse missionaris die over de Ene, Ware God sprak. Het is dus goed voor te stellen dat de namen die Abraham aan de waterputten gaf, ook zijn besef van de Ene, Ware God uitdrukten.

Volgens een midrasj staan de waterputten symbool voor het lesprogramma van Abraham, dat erop gericht was om niet-Joden te overtuigen van de Ene, Ware God. Dit joodse lesprogramma voor niet-Joden bestaat natuurlijk uit de zeven opdrachten.

In Talmoed Sanhedrien 56a–60a staat meer over deze zeven opdrachten geschreven, maar dit lesprogramma is ook te volgen bij ons in Rotterdam. Wees welkom!

Pin It on Pinterest

Share This