ANBI

Deze pagina dient ervoor de Belastingdienst van alle informatie te voorzien die nodig is voor het behoud van onze status als ANBI.

Naam

Stichting Ohel Abraham

RSIN

852880698

Vestigingsplaats

Rotterdam

Doelstelling

 1. De stichting stelt zich ten doel kennis van het halachische jodendom, inclusief haar universele leer betreffende de zeven noachitische geboden, virtueel en fysiek toegankelijk te maken voor Joden (am Jisraëel), mensen met een Joodse afkomst (zera Jisraëel), bekeerlingen (geriem) en alle andere mensen (benee Noach).
 2. De stichting stelt zich ten doel het halachische jodendom zo authentiek, inclusief, pluriform en feministisch mogelijk te presenteren.
 3. De stichting stelt zich ten doel het erfgoed van de eerste Joodse gemeenschap in Rotterdam, gesticht door Abraham de Pinto (1611-1678) te bewaren en voort te zetten.
 4. De stichting stelt zich ten doel een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de stad Rotterdam door participatie in interreligieuze dialoog en het ontplooien van sociale activiteiten.
 5. De stichting tracht haar doelen te bereiken door het organiseren van lezingen, studiegroepen en religieuze evenementen.
 6. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Hoofdlijnen beleidsplan

Inleiding

De stichting Ohel Abraham is opgericht om het Tora-jodendom in Rotterdam te versterken. De oprichting vond plaats in 2013. De activiteiten bestaan tot nu toe voornamelijk uit het organiseren van bijeenkomsten, lezingen en diners.

Doelstelling

 1. De stichting stelt zich ten doel kennis van het halachische jodendom, inclusief haar universele leer betreffende de zeven noachitische geboden, virtueel en fysiek toegankelijk te maken voor Joden (am Jisraëel), mensen met een Joodse afkomst (zera Jisraëel), bekeerlingen (geriem) en alle andere mensen (benee Noach).
 2. De stichting stelt zich ten doel het halachische jodendom zo authentiek, inclusief, pluriform en feministisch mogelijk te presenteren.
 3. De stichting stelt zich ten doel het erfgoed van de eerste Joodse gemeenschap in Rotterdam, gesticht door Abraham de Pinto (1611-1678) te bewaren en voort te zetten.
 4. De stichting stelt zich ten doel een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de stad Rotterdam door participatie in interreligieuze dialoog en het ontplooien van sociale activiteiten.
 5. De stichting tracht haar doelen te bereiken door het organiseren van lezingen, studiegroepen en religieuze evenementen.
 6. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Activiteiten

Ohel Abraham hoopt bovengenoemde doelen te bereiken door het organiseren van uiteenlopende activiteiten in Rotterdam, toegespitst op de verschillende doelgroepen. Denk hierbij aan wekelijkse bijeenkomsten, lezingen en cursussen.

Organisatiestructuur

De stichting kent een bestuur en een team van vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit:

 • Meïr Villegas Henríquez, voorzitter, benoemd t/m 5 juni 2021
 • Sefanja Severin, secretaris, benoemd t/m 5 juni 2021
 • Vacature, penningmeester

Financiering

Voor inkomsten is de stichting volledig afhankelijk van donateurs. Het verwachte schenkingsbudget bedraagt € 10.000 per jaar. Dit wordt primair besteed aan zaalhuur (€ 3500), inventaris (€ 1500) en het opbouwen van een reserve (€ 5000) om te kunnen investeren in nieuwe initiatieven die het Tora-jodendom in Rotterdam moeten versterken.

Vermogensbeheer

Het vermogen van de stichting staat volledig op een betaalrekening waartoe alle bestuursleden toegang hebben. Het vermogen wordt niet opgepot.

Functies en namen van de bestuurders

 • Meïr Villegas Henríquez, voorzitter, benoemd t/m 5 juni 2021
 • Sefanja Severin, secretaris, benoemd t/m 5 juni 2021
 • Vacature, penningmeester

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording 2018

Balans

Activa

 • Vaste activa: € 1800
 • Vlottende activa: € 0
 • Liquide middelen: € 4920,91
 • Totaal: € 6720,91

Passiva

 • Eigen vermogen: € 6720,91
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 0
 • Totaal: € 6720,91

Baten en lasten

Baten

 • Giften: € 8333,59
 • Omzetten: € 680,37
 • Totaal: € 9013,96

Lasten

 • Zaalhuur: € 4240
 • Zaalonderhoud: € 83,60
 • Omzetten: € 147,29
 • Evenementen: € 1013,06
 • Inventaris: € 375,10
 • Communicatie: € 258,07
 • Betalingsverkeer: € 465,36
 • Administratie: € 50
 • Abonnementen: € 134
 • Totaal: € 6766,48

Toelichting

Geen noemenswaardigheden.

Activiteitenverslag 2018

In 2018 heeft Ohel Abraham de volgende terugkerende activiteiten georganiseerd:

 • Wekelijkse bijeenkomsten op Sjabbat in Rotterdam
 • Maandelijkse bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen in Rotterdam
 • Studiegroepen op verschillende plaatsen in Nederland
 • Online lessen

Daarnaast zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Vier gastlezingen door rabbijn Abel
 • Drie studiedagen voor gezinnen

Financiële verantwoording 2017

Balans

Activa

 • Vaste activa: € 1800
 • Vlottende activa: € 0
 • Liquide middelen: € 2688,43
 • Totaal: € 4488,43

Passiva

 • Eigen vermogen: € 4488,43
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 0
 • Totaal: € 4488,43

Baten en lasten

Baten

 • Giften: € 9147,50
 • Omzetten: € 4718,99
 • Totaal: € 13.866,49

Lasten

 • Zaalhuur: € 4550
 • Zaalonderhoud: € 92,25
 • Omzetten: € 5138,62
 • Evenementen: € 294,19
 • Inventaris: € 243,67
 • Catering: € 1759,91
 • Lening (rentevrije aflossing): € 500
 • Marketing: € 10
 • Communicatie: € 107,62
 • Betalingsverkeer: € 199,61
 • Administratie: € 10,15
 • Abonnementen: € 134
 • Vrijwilligersvergoeding: € 625,40
 • Totaal: € 13.665,42

Toelichting

Geen noemenswaardigheden

Activiteitenverslag 2017

In 2017 heeft Ohel Abraham de volgende terugkerende activiteiten georganiseerd:

 • Wekelijkse bijeenkomsten op Sjabbat in Rotterdam
 • Maandelijkse bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen in Rotterdam
 • Studiegroepen op verschillende plaatsen in Nederland
 • Online lessen

Daarnaast zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

 • november 2017: gastlezing door rabbijn Abel
 • december 2017: Chanoekaviering
 • oktober 2017: toets ter afsluiting van de lezingenserie ‘Introductie op de Talmoed’
 • september 2017: vragenuurtje over gioer
 • april 2017: vrijwilligersvergadering

Financiële verantwoording 2016

Balans

Activa

 • Vaste activa: € 2000
 • Vlottende activa: € 0
 • Liquide middelen: € 2830,26
 • Lening (rentevrij): € 500
 • Totaal: € 4330,26

Passiva

 • Eigen vermogen: € 4830,26
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 500
 • Totaal: € 4330,26

Baten en lasten

Baten

 • Giften: € 11.279,45
 • Omzetten: € 3009,81
 • Evenementen: € 1635,50
 • Lening (rentevrij): € 1000
 • Totaal: € 16.924,76

Lasten

 • Zaalhuur: € 4200
 • Omzetten: € 3022,71
 • Evenementen: € 2906,53
 • Inventaris: € 2632,78
 • Catering: € 2221,22
 • Lening (rentevrije aflossing): € 1000
 • Communicatie: € 471,58
 • Betalingsverkeer: € 279,38
 • Administratie: € 272
 • Abonnementen: € 121,50
 • Totaal: € 17.127,70

Toelichting

Geen noemenswaardigheden

Activiteitenverslag 2016

In 2016 heeft Ohel Abraham de volgende terugkerende activiteiten georganiseerd:

 • Wekelijkse bijeenkomsten op sjabbat in Rotterdam
 • Maandelijkse bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen in Rotterdam
 • Studiegroepen op verschillende plaatsen in Nederland
 • Online lessen

Daarnaast zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

 • mei 2016: studieweekend met rabbijn Bar-Ron
 • augustus 2016: noachitische eedaflegging met rabbijn Cherki
 • september 2016: lezing door rabbijn Bar-Hayim

Financiële verantwoording 2015

Balans

Activa

 • Vaste activa: € 700
 • Vlottende activa: € 0
 • Liquide middelen: € 3033,20
 • Lening (rentevrij): € 500
 • Totaal: € 3233,20

Passiva

 • Eigen vermogen: € 3733,20
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 500
 • Totaal: € 3233,20

Baten en lasten

Baten

 • Giften: € 11.177,50
 • Omzetten: € 1314,99
 • Totaal: € 12.492,49

Lasten

 • Zaalhuur: € 3420,65
 • Algemene kosten: € 2222,56
 • Lening (rentevrije aflossing): € 1550
 • Evenementen: € 1500,02
 • Omzetten: € 972,17
 • Catering: € 631,72
 • Communicatie: € 486,50
 • Reiskosten: € 289,40
 • Zaalonderhoud: € 214,07
 • Betalingsverkeer: € 48,95
 • Totaal: € 11.336,04

Toelichting

Geen noemenswaardigheden.

Activiteitenverslag 2015

In 2015 heeft Ohel Abraham de volgende terugkerende activiteiten georganiseerd:

 • Wekelijkse bijeenkomsten op sjabbat in Rotterdam
 • Maandelijkse bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen in Rotterdam
 • Studiegroepen op verschillende plaatsen in Nederland
 • Online lessen

Daarnaast zijn de volgende activiteiten georganiseerd:

 • Diverse lezingen met verschillende gastsprekers

Financiële verantwoording 2014

Balans

Activa

 • Vaste activa: € 200
 • Vlottende activa: € 0
 • Liquide middelen: € 1876,75
 • Lening (rentevrij): € 2050
 • Totaal: € 26,75

Passiva

 • Eigen vermogen: € 2076,75
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 2050
 • Totaal: € 26,75

Baten en lasten

Baten

 • Giften: € 6491
 • Lening (rentevrij): € 2050
 • Omzetten: € 805,50
 • Totaal: € 9346,50

Lasten

 • Zaalhuur: € 5407,49
 • Inventaris: € 788,94
 • Zaalonderhoud: € 242,82
 • Omzetten: € 750
 • Reiskosten: € 530
 • Catering: € 258,08
 • Betalingsverkeer: € 24,98
 • Totaal: € 8002,31

Toelichting

Geen noemenswaardigheden.

Activiteitenverslag 2014

In 2014 heeft Ohel Abraham de volgende terugkerende activiteiten georganiseerd:

 • Wekelijkse bijeenkomsten op Sjabbat in Rotterdam
 • Maandelijkse bijeenkomsten voor verschillende doelgroepen in Rotterdam
 • Studiegroepen op verschillende plaatsen in Nederland
 • Online lessen

Daarnaast zijn de volgende, eenmalige activiteiten georganiseerd:

 • Joodse feesten
 • Benefietdiner
 • Diverse lezingen met verschillende gastsprekers

Financiële verantwoording 2013

Balans

Activa

 • Vaste activa: € 0
 • Vlottende activa: € 0
 • Liquide middelen: € 532,56
 • Totaal: € 532,56

Passiva

 • Eigen vermogen: € 532,56
 • Voorzieningen: € 0
 • Vreemd vermogen: € 0
 • Totaal: € 532,56

Baten en lasten

Baten

 • Giften: € 1125,20
 • Totaal: € 1125,20

Lasten

 • Zaalhuur: € 591,48
 • Betalingsverkeer: € 1,16
 • Totaal: € 592,64

Toelichting

2013 is het oprichtingsjaar van de stichting.

Activiteitenverslag 2013

In de zomer van 2013 is de Stichting Ohel Abraham opgericht. Zij heeft in dat jaar wekelijkse bijeenkomsten georganiseerd om het halachische jodendom toegankelijk te maken voor een breed publiek.

Tijdens deze bijeenkomsten konden de bezoekers kennismaken met de gebruiken tijdens een Joodse dienst en is er een langlopende cursus gegeven, getiteld Maimonides’ inleiding op de Talmoed.

In december is er een seminar georganiseerd in samenwerking met het Noahide World Center in Jeruzalem, waarbij niet-joden de mogelijkheid kregen om een eed af te leggen in bijzijn van een beet dien (joodse rechtbank).

Daarnaast zijn er twee diners, een joods feest (Rosj Hasjana), diverse lezingen en een open dag georganiseerd.

Pin It on Pinterest

Share This