Bat mitswa van een bat Noach?

Kan een bat Noach bat mitswa worden? Deze vraag speelde recent bij Ohel Abraham omdat in een noachitische familie (derde generatie!) een dochter twaalf jaar werd. Bij Am Jisraëel is het zo dat jongens vanaf hun dertiende gezien worden als verantwoordelijk voor hun...

Pin It on Pinterest