Benee Noach, blijf op de hoogte!

Terwijl de ontkerkelijking in Nederland hard doorzet, betekent dit niet dat die ‘kerkverlaters’ niet meer in HaSjeem geloven en zich niet meer weer willen laten inspireren door de Tora. Integendeel, velen houden hieraan vast, maar kunnen zich niet meer...

Respecteer ouderen

In onze egalitaire samenleving worden machtsrelaties zoveel mogelijk genivelleerd, zoals HaSjeem dat ook in zijn Tora onderwees. HaSjeem wil geen farao met een priesterklasse die zichzelf als goddelijk laat vereren en de massa van mensen uitbuit voor eigen ego en...

Pin It on Pinterest