De zeven opdrachten: waar staan ze?

Op verschillende plaatsen in de Hebreeuwse Bijbel kun je de zeven opdrachten terugvinden, soms impliciet. Bijvoorbeeld het verbod op moord: Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. —...

De zeven opdrachten: een opsomming

Volgens de wijzen van Israël heeft de Eeuwige niet alleen aan Israël, maar aan alle mensen opdrachten gegeven. De Eeuwige God gebood de mens: … — Genesis 2:16 Dit zijn niet de tien geboden want die waren alleen geadresseerd aan het volk dat eens een slaaf was in...

Is Chanoeka een Bijbels feest?

Niet ingesteld door Mosjee Het Griekse Testament heeft in het Tora-jodendom geen status maar het kan soms wel een interessante inkijk bieden in de gedachtewereld van tweeduizend jaar geleden. In het boek Johannes staat bijvoorbeeld: Nu naderde het Joodse...

Noachieten in de synagoge?

Koning Salomo heeft de Beet Hamikdasj (Joodse Tempel) gebouwd als een plaats voor gebed voor alle volken (1 Koningen 8:41-43; Jesaja 56:7). De chasidee oemot haolam (vromen onder de niet-Joodse volken) die bekend zijn met deze teksten gaan er daarom al snel...

Pin It on Pinterest