De zeven opdrachten: waar staan ze?

Op verschillende plaatsen in de Hebreeuwse Bijbel kun je de zeven opdrachten terugvinden, soms impliciet. Bijvoorbeeld het verbod op moord: Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. —...

De zeven opdrachten: een opsomming

Volgens de wijzen van Israël heeft de Eeuwige niet alleen aan Israël, maar aan alle mensen opdrachten gegeven. De Eeuwige God gebood de mens: … — Genesis 2:16 Dit zijn niet de tien geboden want die waren alleen geadresseerd aan het volk dat eens een slaaf was in...

Is Chanoeka een Bijbels feest?

Niet ingesteld door Mosjee Het Griekse Testament heeft in het Tora-jodendom geen status maar het kan soms wel een interessante inkijk bieden in de gedachtewereld van tweeduizend jaar geleden. In het boek Johannes staat bijvoorbeeld: Nu naderde het Joodse...

Mijn twijfel

Waarom ik als ben Noach het jodendom zo aantrekkelijk vind? Omdat het van mij geen geloof verlangt. Daar waar veel andere religies beginnen bij geloof, begint het jodendom bij twijfel. Je zou het jodendom daarom wat mij betreft ook wel de religie van de twijfel kunnen...

Sprak God echt?

Aan wie gaf God de Tora bij de berg Sinai? De meesten zullen zeggen: ‘God gaf de Tora aan Mosjee.’ En wat deden de Joden terwijl Mosjee de Tora ontving? ‘Het gouden kalf aanbidden.’ Het zijn correcte antwoorden – maar niet volgens de Bijbel. Bovenstaande...

Pin It on Pinterest