Kan een bat Noach bat mitswa worden? Deze vraag speelde recent bij Ohel Abraham omdat in een noachitische familie (derde generatie!) een dochter twaalf jaar werd.

Bij Am Jisraëel is het zo dat jongens vanaf hun dertiende gezien worden als verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en handelen, zoals te lezen bijvoorbeeld in Pirkee Abot (Spreuken der Vaderen) 5:22:

Vijf jaar is de leeftijd voor de studie van Tora. Tien, voor de studie van Misjna. Dertien, voor de verplichting om de mitswot na te leven.

In de Misjnee Tora va de Rambam lezen we ook dat we een jongen vanaf zijn dertiende jaar geen kind of baby meer noemen.

יא הבן–משייוולד עד שיהיה בן שלוש עשרה שנה–נקרא קטן, ונקרא תינוק

— Misjnee Tora, Hilchot Isjoet, hoofdstuk 2, halacha 11

Voor Joodse meisjes wordt deze leeftijd gezet niet op dertien maar op twaalf jaar:

א הבת, מיום לידתה עד שתהיה בת שתים עשרה שנה גמורות–היא הנקראת קטנה, ונקראת תינוקת

— Misjnee Tora, Hilchot Isjoet, hoofdstuk 2, halacha 10

Vasten bijvoorbeeld voor Jom Kipoer en alle andere mitswot is vanaf die leeftijden verplicht:

יא בת שתים עשרה שנה ויום אחד ובן שלוש עשרה שנה ויום אחד שהביאו שתי שערות–הרי הן גדולים לכל המצוות, ומשלימין מן התורה

— Misjnee Tora, Hilchot Sjbithath ‘Asjor, hoofdstuk 2, halacha 11

Het vieren van de bar mitswa is een vrij recente gewoonte binnen de Joodse traditie en in navolging daarvan zijn ook de bat mitswa-vieringen gekomen. In Italië (Turijn en Milaan) werden bat mitswa-meisjes op een doordeweekse dag verzameld, gezegend en werd er een toespraak gehouden waarna er een feestelijke maaltijd thuis volgde. De bat mitswa-viering is zeker een gewoonte en geen gebod. Maar het lijkt mij in een tijdperk zoals het onze, waarin zowel jongens als meisjes goed onderwijs krijgen, een welkome zaak.

Voor Am Jisraëel gelden 613 mitswot, voor benee Noach 7 mitswot. Is er dan ook een bat mitswa-viering denkbaar voor Noachitische meisjes in navolging van een Joodse gewoonte?

Rabbijn Bar-Ron zegt het volgende over benee Noach die joodse geboden willen vervullen:

In general, although a Noahide may certainly perform these Commandments [mezuzah, tzitzith and tefilin] and receive eternal reward, he should do so in such a way that he will not be mistaken for a Jew, and be seen doing something that is forbidden to observat Jews – such as eating a cheeseburger or driving on the Sabbath day.

— Guide for the Noahide: A Complete Manual for Living by the Noahide Laws, p.164

Als het dus al toegestaan is voor benee Noach om joodse geboden te vervullen (Hilchot Melachiem 10) dan moet het vieren van een bat mitswa, wat een Joodse gewoonte is, zeker geen probleem zijn.

Het is dan wel raadzaam om dat te doen op een manier die niet tot verwarring leidt over de identiteit van het bat mitswa-meisje, bijvoorbeeld door tijdens de viering de zeven mitswot voor benee Noach te bespreken.

Mazaal tob!

Pin It on Pinterest

Share This