Terwijl de ontkerkelijking in Nederland hard doorzet, betekent dit niet dat de ‘kerkverlaters’ niet meer in HaSjeem geloven en zich niet meer weer willen laten inspireren door de Tora. Integendeel, velen houden hieraan vast, maar kunnen zich niet meer laten overtuigen door bepaalde dogma’s en theologieën.

Veel van deze ‘kerkverlaters’ zijn ‘waarheidszoekers’ die binnen hun gemeenschappen bekend stonden om het voortdurend stellen van vragen en zich niet te laten overtuigen door argumenten op basis van autoriteit.

Al bijna 7 jaar jaar ontvangen we een groeiende stroom van bezoekers in ons Joods leerhuis in Rotterdam. We zijn nadrukkelijk een leerhuis en geen gemeenschap. Alle bezoekers hebben bij ons nadrukkelijk de vrijheid om hun eigen mening te vormen en hun eigen (geloofs)leven vorm te geven. De joodse lessen die wij geven dienen ter inspiratie; er zijn geen bindende gebruiken voor alle bezoekers.

Wat wij als joods leerhuis wel graag zien is dat onze bezoekers zich aansluiten bij het noachitisch gedachtegoed. Volgens de joodse traditie is er voor de hele mensheid een ondergrens van zeven opdrachten waarmee wereldvrede bereikt kan worden, zonder de verschillen die er op de wereld te bestaan volledig teniet te doen.

Vanuit Rotterdam organiseren we wekelijkse bijeenkomsten, publieke evenementen, publiceren we blogs en vlogs. Met enige regelmaat brengen we een rabbinaal panel bij elkaar om de Noachitische eed af te leggen.

Voor ‘waarheidszoekers’ is er dus een fysiek en virtueel joods leerhuis beschikbaar met allerlei joodse activiteiten. Via ons online kanaal stellen we ook joodse lessen beschikbaar. Abonneer je op ons kanaal, zodat je gelijk de nieuwste joodse lessen kunt bekijken van diverse rabbijnen!

Pin It on Pinterest

Share This