Is deelname aan kerstvieringen passend voor benee Noach?

Tijdens het kerstfeest wordt volgens het christendom de geboorte van de zogenaame ‘Zoon van G-d’ gevierd. Deze vader-zoonrelatie wordt niet metaforisch maar letterlijk bedoeld. De essentie van het joodse verbod op afgoderij is dat het niet is toegestaan om iets dat deel is van de schepping, zoals een mens, te aanbidden. En juist dat element staat wel centraal tijdens het kerstfeest, hoewel bij gangbare seculiere vieringen niets meer van die aanbidding terug te zien is. Echter het traditionele, christelijke kerstfeest valt volgens de joodse traditie zeker wel onder de noemer afgoderij:

עיקר הציווי בעבודה זרה, שלא לעבוד אחד מכל הברואים–לא מלאך, ולא גלגל, ולא כוכב, ולא אחד מארבע היסודות, ולא אחד מכל הנבראים מהם. ואף על פי שהעובד יודע שה’ הוא האלוהים, והוא עובד הנברא הזה על דרך שעבד אנוש ואנשי דורו תחילה–הרי זה עובד עבודה זרה.

Misjnee Tora, sefer mada, hilchot aboda zara 2:1

Echter, voor benee Noach is er geen verbod om aanwezig te zijn bij zulke religieuze bijeenkomsten. Wel is het wijs om terughoudend te zijn met actieve deelname. Tegelijkertijd is het zeker voor benee Noach goed denkbaar dat het niet deelnemen negatieve gevolgen heeft op familierelaties. Een Noachiet zou dan niet als ‘voorbeeldig’ gezien kunnen worden door zijn directe omgeving en dat voorkomt de verdere verspreiding van de zeven opdrachten voor benee Noach.

Het kan in dat geval dan wijs zijn om de balans te bewaren tussen de verschillende waarden en wel deel te nemen aan een maaltijd met familie. En misschien dat er aan tafel gelegenheid is om te vertellen over de zeven opdrachten voor benee Noach ten behoeve van alle mensen of over het joodse feest Chanoeka?

Pin It on Pinterest

Share This