Voor Am Jisraëel gelden 613 mitswot, voor benee Noach zeven mitswot. Er is géén verplichting voor benee Noach om de volgende mitswa te vervullen, die wel verplicht is voor benee Jisrael:

מצות עשה של תורה לשמוע תרועת השופר בראש השנה שנאמר יום תרועה יהיה לכם
Het is een gebod uit de Tora om naar het blazen op de sjofar te luisteren op Rosj HaSjana, zoals geschreven staat in Bamidbar 29:1: ‘Het zal een dag zijn van het luiden [van de sjofar] voor jullie.’

Misjnee Tora, hilchoth sjofar soekka w’loelab, hoofdstuk 1, halacha 1

De vraag is dan natuurlijk, wie zijn er precies verplicht om naar het luiden van de sjofar te luisteren? De Rambam geeft het volgende antwoord:

הכל חייבין לשמוע קול שופר כהנים לויים וישראלים וגרים ועבדים משוחררים. אבל נשים ועבדים וקטנים פטורין

Iedereen is verplicht om naar het geluid van de sjofar te luisteren: priesters, lewieten, Israelieten, bekeerlingen, en bevrijde dienaren. Echter, vrouwen, dienaren, en minderjarigen zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Misjnee Tora, hilchoth sjofar soekka w’loelab, hoofdstuk 2, halacha 1

Zoals de Rambam aangeeft hebben Joodse vrouwen en Joodse minderjarigen dus niet de plicht om naar het blazen op de sjofar te luisteren volgens de Tora. Volgens een rabbinale verordening moeten Joodse minderjarigen wel luisteren naar het blazen van de sjofar, in het kader van goed joods onderwijs. Voor benee Noach is deze mitswa dus zeker niet verplicht.

Maar de vraag is of benee Noach naar het sjofar blazen mogen luisteren, is dat toegestaan?

De Rambam geeft de volgende vuistregel aangaande benee Noach:

כללו של דבר אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות מצות לעצמן מדעתן אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצות או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע

Het algemene principe over deze zaken is: ze mogen geen nieuwe religie of mitswot (opdrachten) voor zichzelf maken gebaseerd op hun eigen beslissingen. Ze mogen of bekeerlingen worden en alle mitswot accepteren of hun status behouden zonder daar aan toe te voegen of aan te verminderen. 

Misjnee Tora, hilchoth melachiem oe’milchoteehem, hoofdstuk 10, halacha 12

Het is verboden voor benee Noach om nieuwe mitswot te ontwikkelen, maar toegestaan om de bestaande mitswot voor benee Jisrael te vervullen.

De Rambam voegt de volgende vuistregel toe: 

בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל שכר אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה

We behoren een niet-Jood niet tegen te houden om één van de mitswot van de Tora te vervullen met als doel het verwerven van de beloning voor het verrichten van deze mitswa, mits hij dit uitvoert zoals voorgeschreven.

Misjnee Tora, hilchoth melachiem oe’milchoteehem, hoofdstuk 10, halacha 13

Benee Noach mogen de bestaande mitswot voor benee Jisraeel uitvoeren, mits zij dit conform de halacha doen.

Het luisteren naar het blazen op de sjofar tijdens Rosj Hasjana is voor benee Noach toegestaan.

Sjana toba oe-metoek, op een goed en zoet jaar!

Pin It on Pinterest

Share This