Is het deelnemen aan nieuwjaarsvieringen passend voor benee Noach?

Nieuwjaarsvieringen markeren de christelijke kalender die start vanaf de geboorte van de zogenaamde ‘zoon van G-d’. Deze vader-zoonrelatie wordt niet metaforisch maar letterlijk bedoeld. De essentie van het joodse verbod op afgoderij is dat het niet toegestaan is om iets dat deel is van de schepping, zoals een mens, te aanbidden. In oorsprong zijn deze vieringen dan ook direct verbonden met wat volgens de joodse traditie afgoderij wordt genoemd:

עיקר הציווי בעבודה זרה, שלא לעבוד אחד מכל הברואים–לא מלאך, ולא גלגל, ולא כוכב, ולא אחד מארבע היסודות, ולא אחד מכל הנבראים מהם. ואף על פי שהעובד יודע שה’ הוא האלוהים, והוא עובד הנברא הזה על דרך שעבד אנוש ואנשי דורו תחילה–הרי זה עובד עבודה זרה.

Misjnee Tora, sefer mada, hilchot aboda zara 2:1

Echter, tegenwoordig hebben deze vieringen in Nederland een overwegend seculier karakter gekregen. Los daarvan is er voor benee Noach geen verbod om aanwezig te zijn bij zulke religieuze bijeenkomsten. En evenals bij het kerstfeest (zie vorige blogpost) is het voor benee Noach goed denkbaar dat het niet deelnemen negatieve gevolgen heeft op familierelaties. Een Noachiet zou dan niet als ‘voorbeeldig’ gezien kunnen worden door zijn directe omgeving en dat voorkomt de verdere verspreiding van de zeven opdrachten voor benee Noach.

Het kan in dat geval dan ook wijs zijn om de balans te bewaren tussen de verschillende waarden en wel deel te nemen aan de viering met familie. En misschien dat er tijdens de vieringen gelegenheid is om te vertellen over de zeven opdrachten voor benee Noach ten behoeve van alle mensen of over de Joodse jaartelling?

Op een goede voortzetting van 5779!

Pin It on Pinterest

Share This