Is het deelnemen aan Sinterklaasvieringen passend voor benee Noach?

De symbolen die Sinterklaas kenmerken (mijter, kruis, de titel ‘Sint’) associëren we gewoonlijk met het katholicisme. Katholicisme valt volgens de joodse traditie onder de noemer afgoderij:

עיקר הציווי בעבודה זרה, שלא לעבוד אחד מכל הברואים–לא מלאך, ולא גלגל, ולא כוכב, ולא אחד מארבע היסודות, ולא אחד מכל הנבראים מהם. ואף על פי שהעובד יודע שה’ הוא האלוהים, והוא עובד הנברא הזה על דרך שעבד אנוש ואנשי דורו תחילה–הרי זה עובד עבודה זרה.

 

– Misjnee Tora, sefer mada, hilchot aboda zara 2:1

De essentie van dit verbod op afgoderij is dat het niet toegestaan is om wat van de schepping dan ook, zoals een ster of een mens, te aanbidden. En dat doet het katholicisme wel met zijn aanbidding van een mens.

Maar in het Sinterklaasfeest is, ondanks de katholieke symboliek, geen spoor van die aanbidding te vinden. Evenmin is het volgens het katholicisme een viering in de eigen traditie. Voor benee Noach is er geen verbod op het deelnemen aan niet-Joodse religieuze feesten en het bezoeken van plekken waar afgoderij plaatsvindt.

Ik zie dan ook geen bezwaar voor benee Noach voor deelname in dit stukje Nederlandse folklore, hoewel het de aanbeveling verdient om de spirituele focus van de noachitische kinderen te verleggen naar het feest Chanoeka.

Pin It on Pinterest

Share This