Voor benee Jisraëel heeft Hasjeem besnijdenis een verplichte opdracht gemaakt, zoals te lezen is in Beresjiet (Genesis) 17:9-10:

Jij en je familie ná jou moeten je houden aan jullie deel van het verbond. Jullie deel is, dat alle mannen van je familie moeten worden besneden.

We hebben in een vorige blogpost gezien dat deze opdracht ook door Arabische moslims uitgevoerd moet worden, zoals gecodificeerd door Maimonides:

Our Sages related that the descendants of Keturah who are the offspring of Abraham that came after Isaac and Ishmael are also obligated in circumcision. Since, at present, the descendants of Ishmael have become intermingled with the descendants of Keturah, they are all obligated to be circumcised on the eighth day.

— MISJNEE TORA, MELACHIEM OEMILCHOTEEHEM 10:8

Rabbijn Bar-Ron heeft zich afgevraagd wat besnijdenis voor benee Noach kan betekenen. Hij wijst allereerst op de volgende halacha van Maimonides:

How disgusting is the foreskin that is used as a term of deprecation with regard to the gentiles, as [Jeremiah 9:25] states: “For all the gentiles are uncircumcised!” How great is the circumcision! Behold, our Patriarch Abraham was not called “perfect” until he was circumcised, as [Genesis 17:1-2] states: “Proceed before Me and become perfect. And I will place My covenant between Me and you.

— MISJNEE TORA, MILA 3:8

In de Tora zijn inderdaad nog meer verzen te vinden waarin deze opvatting naar voren komt, onder andere:

Jonatan zei tegen zijn wapendrager: ‘Laten we oversteken naar de wachtpost van die onbesnedenen. Misschien is de Eeuwige op onze hand. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen.’

— 1 SJMOEËEL 14:6

Ontwaak, ontwaak, Sion, en bekleed je met je kracht! Bekleed je met je pronkgewaad, Jeruzalem, heilige stad. Nooit meer zul je worden betreden door wie onbesneden is, of onrein.

— JESJAJA 52:1

Vandaar dat rabbijn Bar-Ron ook van mening is dat voor benee Noach de besnijdenis aanbevelenswaardig is:

On a purely moral level (considering how repulsive the foreskin is in the eyes of Torah, and how lofty the deed of circumcision [Book of Love, Laws of Circumcision 3:8-9]) and for the sake of health, all Arabic peoples and non-Jews in general would be wise to embrace circumcision.

— GUIDE FOR THE NOAHIDE, P. 61

Vandaar ook dat beet midrasj Ohel Abrahm zich inzet om een moheel in Rotterdam op te leiden die Joden en benee Noach kan helpen besnijden.

Mocht je meer willen weten over hoe je als noachiet volgens de Tora kunt leven, kom dan naar de sjioer van rabbijn Bar-Ron op zaterdag 18 april, aanmelden kan hier.

Pin It on Pinterest

Share This