Er is een wijdverspreid idee dat een wonder met een kruikje olijfolie de reden is dat Chanoeka acht dagen lang gevierd wordt. Maar als we kijken naar de historische omstandigheden in het Land Jisrael ten tijde van Chanoeka, zoals beschreven in klassieke, Joodse bronnen, dan blijkt dit niet het geval. Niet alleen blijkt de militaire overwinning op de Grieks-Hellenistische vijanden op de voorgrond te staan, maar is het Joodse feest Soekkoth de reden dat Chanoeka acht dagen gevierd werd en wordt. Rabbijn Bar-Hayim legt dit verder uit in deze vlog.

Pin It on Pinterest

Share This