25 augustus 2015 door Ariel

Blogserie: De Mondelinge Leer in de Bijbel

Een eerste aanwijzing voor het bestaan van de Mondelinge Leer, nog van voor het geven van de Tora op Sinai, betreft ‘de eerste dag’ uit Genesis 1:5.

Algemeen wordt aangenomen dat dat de (huidige) zondag betreft en dat de sjabbat op de zaterdag valt (van vrijdagavond tot zaterdagavond). Dit is echter niet uit de tekst van de Tora af te leiden, maar is een interpretatie gebaseerd op mondelinge overlevering, oftewel, een Mondelinge Leer.

Pin It on Pinterest

Share This