Blogserie: De Dode Zee-rollen

  1. Een introductie
  2. Nederandse vertaling en Oxford University
  3. Vondst van de rollen in 1947
  4. Vondst van de rollen in 1947 (vervolg)
  5. Qumran en de Dode Zee-rollen
  6. De Qumranbibliotheek
  7. De identiteit van de Qumrangemeenschap
  8. Zeloten en martelaarschap
  9. De identiteit van de Qumrangemeenschap (2)
  10. De Dode Zee-rollen en de huidige Tenach

Het is de mening van de schrijver dat de identiteit van de Qumran gemeenschap niet zozeer, ondanks overeenkomsten, bij de sekte van de Essenen gezocht moet worden maar bij deze radicale ‘vierde filosofie’, een populistische, nationalistische beweging die voortkwam uit het schisma van de sekte van de Sadduceeërs rond het begin van de jaartelling.

Deze groep lijkt slechts alleen in naam op de Sadduceeërs. Omdat dit een populaire beweging was, kon deze nieuwe ‘vierde filosofie’ rekenen op steun vanuit alle andere sektes. Om die reden zien wij de historicus Flavius Josephus, die deel was van de sekte van de farizeeërs, zich in eerste instantie eveneens aansluiten bij de zelotische rebellen in de opstand tegen Rome. Ook zien we invloeden van de Essenen en farizeeërs terugkomen in de Dode Zee-rollen.

Het doel van de Opstand tegen Rome was om, gelijk als de Makkabeeërs en herdacht bij het Joodse Chanoekafeest, de Tempel en het land te reinigen van buitenlandse (Romeinse en Herodiaanse) invloeden door middel van een ‘Heilige oorlog’. De opstand tegen Rome was bedoeld om het land vrij te maken, als het ware te bevrijden van onreinheden die de Romeinen en Herodianen met zich meebrachten.

Josephus noemt tevens het geweld naar de eigen bevolking, en de spanningen tussen de gevestigde orde (die onder invloed van de machthebbers stond) en de oppositie waaronder de Qumrangemeenschap hoorde:

Er laaide ook vijandschap op tussen de hogepriesters onderling en onenigheid tussen de hogepriesters aan de andere kant (Gevestigde orde tegenover de revolutionaire oppositie) en de priesters en leiders van het volk van Jeruzalem aan de andere kant.— OUDHEDEN 20.8.180

De rollen in de context van de eerste eeuw plaatsen, wordt in onderzoeken te weinig gedaan vanwege het feit dat koolstofdatering (C14-methode) aangeeft dat de rollen eerder geschreven zouden zijn. Volgens deze redenatie zou de geletterde gemeenschap van Qumran in de meest spannende periode van hun bestaan (de aanloop naar de Joodse Opstand) niks hebben geschreven.

Wanneer men de rollen niet alleen maar in de Hasmonese periode plaatst maar ook in de eerste eeuw, krijgen wij een breed perspectief van een Joodse gemeenschap die in hun literatuur duidelijk aangeeft dat zij compromisloos de Tora willen naleven en bereid zijn te sterven voor hun vrijheid. De Qumrangemeenschap heeft uiteindelijk het grootste offer gebracht voor hun bestaansrecht en vormen hierdoor een krachtig voorbeeld tegen assimilatie.

Pin It on Pinterest

Share This