Blogserie: De Dode Zee-rollen

  1. Een introductie
  2. Nederandse vertaling en Oxford University
  3. Vondst van de rollen in 1947
  4. Vondst van de rollen in 1947 (vervolg)
  5. Qumran en de Dode Zee-rollen
  6. De Qumranbibliotheek
  7. De identiteit van de Qumrangemeenschap
  8. Zeloten en martelaarschap
  9. De identiteit van de Qumrangemeenschap (2)
  10. De Dode Zee-rollen en de huidige Tenach

De Qumranbibliotheek moet een zeer nauwkeurige selectie van materiaal zijn geweest. Het materiaal is, ondanks enkele inhoudelijke tegenstrijdigheden, homogeen en bestaat uit Joods-religieuze literatuur waarbinnen dezelfde thema’s worden aangehaald. Er zijn geen historische werken gevonden zoals de boeken van de Makkabeeërs, eveneens ontbreekt persoonlijke literatuur zoals huwelijkscontracten of persoonlijke correspondentie.

Alle boeken van de huidige Hebreeuwse Bijbel zijn teruggevonden met uitzondering van het boek Ester. Er zijn verschillende theorieën rondom de vraag waarom het boek Ester niet in de Qumranbibliotheek is opgenomen. Door het ontbreken van de boeken van de Makkabeeërs en door (verkeerde) datering van de rollen wordt vaak aangenomen dat de Qumrangemeenschap anti-Makkabees was.

De meeste rollen worden vaak te vroeg gedateerd en met de gegevens van de koolstof- of C14-datering van de rollen mankeert nogal wat. Ook lijkt men in de academische wereld erg gefocust op het idee dat de rollen van vóór de eerste eeuw moeten zijn. Hierdoor ontstaan er verkeerde aannames zoals het idee dat de Qumrangemeenschap tegen de Makkabeeërs waren en dat de schrijvers van de rollen Essenen zijn geweest.

Men lijkt doelbewust het document 4Q448 te negeren. Dit document bevat een lofzang op de Makkabese koning Alexander Jannaeus (103-76 BCE). Omdat de Qumranbibliotheek niet willekeurig is samengesteld kan de aanwezigheid van dit document niet genegeerd worden en toont dit document juist aan dat de Qumrangemeenschap niet anti-Makkabees was. Termen die we binnen de rollen tegenkomen zoals de ‘goddeloze priester’ moeten niet in de Hasmonese maar in de Herodiaanse periode worden geplaatst.

Pin It on Pinterest

Share This