Het is een interessante vraag hoe het Hebreeuws van de Tora eigenlijk uitgesproken moet worden. Tegenwoordig in het modern Israëlische Hebreeuws zijn er veel letters die in de uitspraak niet onderscheiden zijn.

Hoe logisch is het vanuit onder andere een taalkundig perspectief dat er zowel een tet als een taw zijn om de t-klank uit te drukken, de sin en de samech om een s-klank uit te drukken, en een alef en een ajin die eveneens inwisselbaar zijn.

Zijn er zoveel overbodige letters in het Hebreeuws of speelt hier wat anders?

Volgens de taalwetenschap bijvoorbeeld zijn zowel de alef als de ajin gutturalen, de eerste is een laryngaal (glottislag), de laatste een faryngaal (stemhebbend). Tussen beide klanken zou volgens de taalwetenschap een hoorbaar verschil moeten zijn.

Maimonides schrijft over de alef en de ajin:

Similarly, the inarticulate who pronounce an alef as an ayin or an ayin as an alef or one who cannot articulate the letters in the proper manner should not be appointed as the leader of a congregation.

— MISJNEE TORA, HILCHOT TEFILA, HOOFDSTUK 8, HALACHA 12

Dit wijst er niet alleen op dat er een juiste uitspraak vastligt van alle Hebreeuwse letters, maar ook dat dit van belang is om die uitspraak aan te houden.

Ook in de Talmoed Babli, Megila 24b wordt beschreven dat er geen chazan (voorzanger) gekozen mocht worden uit twee steden, omdat ze daar geen goede uitspraak van het Hebreeuws meer hadden.

Ik herinner mij ook nog dat zeven jaar geleden, toen ik een jaar lang aan het studeren was in Erets Jisraëel, mijn Talmoedleraar zei niet te begrijpen waarom velen zo slordig omsprongen met de uitspraak van het Hebreeuws, omdat deze uitspraak een halachische kwestie is. Inmiddels begrijp ik waarom en heb ik daar de consequenties uit getrokken. Afgelopen zomer complimenteerde hij mij met mijn uitspraak, waarbij ik veel gehad heb aan het klassiek Arabisch.

Zie voor verdere informatie en voorbeelden ook de filmpjes van rabbijn David Bar-Hayim (hieronder). Hij geeft aan dat van de 28 consonanten de meeste Joden tegenwoordig er slechts tien kunnen uitspreken. Volgens hem is de ramp van galoet hier schuldig aan en is het met name dankzij Joden uit Jemen dat de juiste uitspraak bewaard is gebleven.

Wat ook nog een optie is, is om naar Ohel Abraham in Rotterdam te komen. Het verschil tussen de alef en ajin is hier ook hoorbaar.

Pin It on Pinterest

Share This