Blogserie: De Dode Zee-rollen

 1. Een introductie
 2. Nederandse vertaling en Oxford University
 3. Vondst van de rollen in 1947
 4. Vondst van de rollen in 1947 (vervolg)
 5. Qumran en de Dode Zee-rollen
 6. De Qumranbibliotheek
 7. De identiteit van de Qumrangemeenschap
 8. Zeloten en martelaarschap
 9. De identiteit van de Qumrangemeenschap (2)
 10. De Dode Zee-rollen en de huidige Tenach

Biblical manuscripts dating back to at least 200 BC, are for sale. This would be an ideal gift to an educational or religious institution by an individual or Group.

— THE WALL STREET JOURNAL, 1 JUNI 1954

Behoeven de befaamde Dode Zee-rollen een introductie? Helaas is de grootste archeologische vondst van de 20e eeuw voor velen onbekend materiaal en moeten de rollen toch opnieuw geïntroduceerd worden.

In de academische wereld worden er nog steeds onderzoeken gepubliceerd maar vanwege de vaak technische benaderingen zijn deze publicaties voor de meeste lezers oninteressant. Doordat er weinig ‘nieuws’ over de rollen, dat voor een breed publiek interessant is, gepubliceerd wordt, vinden sensationele verhalen rondom de rollen, zoals een Vaticaans complot, grond bij het grote lezerspubliek.

Zo is er in 1991 een boek verschenen onder de titel The Dead Sea Scrolls Deception van Michael Biagent en Richard Leigh waarin de ondertitel al de insteek van de schrijver laat zien: How the church conspired to suppress them.

Door de vertragingen bij de publicaties van de manuscripten en de rol van katholieke, Dominicaanse priesters bij de opgravingen (zoals Roland de Vaux), zijn mensen – zoals deze twee schrijvers van het eerder genoemde boek – van mening dat de kerk informatie over de Dode Zee-rollen probeerde achter te houden omdat deze teksten informatie zouden bevatten die het christendom ernstig schade zouden kunnen toebrengen.

Helaas is de waarheid een heel stuk minder spectaculair. Zoals H. Debel, postdoctoraal onderzoeker van FWO in Vlaanderen, in zijn werk aangeeft:

De werkelijke redenen voor het uitblijven van de publicatie van de teksten [waren] prozaïscher van aard: een nijpend tekort aan fondsen, onervarenheid, persoonlijke moeilijkheden als alcoholverslaving, manische depressie en uittreding van het priesterschap, en – vooral – de typisch academische zelfoverschatting van de tijd die nodig is om grote projecten tot een goed eind te brengen [1].

Het grote publiek was ongeduldig: deze teksten waren immers uit de tijd van Jezus zelf! Wellicht, en zo werd er veel gedacht, zouden er buiten-Bijbelse geschriften binnen de collectie van Qumran zijn die het bestaan van een ‘Jezus uit Nazareth’ zouden bevestigen. Zoals H. Debel – terecht – opmerkt, de schrijvers van het werk The Dead Sea Scrolls Deception maakten schaamteloos gebruik van de wensen die voortvloeiden uit deze verwachting.

Waar mensen geen rekening mee hielden, is het feit dat een project als dit, waarbij meer dan 900 fragmenten – de term boekrol is voor de meeste manuscripten al niet meer van toepassing omdat zij in de loop van de eeuwen zijn vergaan of ernstig beschadigd tot fragmenten soms niet groter dan een postzegel – geanalyseerd en gedateerd moeten worden, van commentaar moet worden voorzien, etc. Het samenbrengen van soms honderden snippers bij het juiste manuscript was een tijdrovende klus. Met de huidige moderne technieken zijn een aantal manuscripten inmiddels gedigitaliseerd [2] waardoor iedereen nu toegang heeft tot een aantal originele manuscripten.

 1. Debel, H. 2012, Éeuwenoude teksten in een nieuw licht, pagina 12.
  Dit werk is een van de weinige werken over de Dode Zee-rollen en Qumran in het Nederlands, wat vreemd is vanwege het feit dat door Nederlandse subsidies grot 11 van Qumran ‘geadopteerd’ is door het Qumraninstituut te Groningen. Grot 11 wordt dan ook de Dutch Cave genoemd. 
 2. dss.collections.imj.org.il
  De grote Jesaja Rol (1QIsa), de Oorlogsrol (1QM), Pesher Habakkuk (1QpHab), de Tempelrol (11q19) en de Regel der Gemeenschap (1QS) zijn de rollen die inmiddels gedigitaliseerd zijn. 

Pin It on Pinterest

Share This