Volgens de joodse traditie is het van enorm belang om je Tora-leraren te eren. Het wordt zelfs gezien als van groter belang dan het eren van je eigen vader. De reden hiervoor is dat hoewel je vader je voor deze wereld voorbereidt, je Tora-leraren je voorbereiden voor de ‘komende wereld’:

כשם שאדם מצווה בכבוד אביו, וביראתו–כך הוא חייב בכבוד רבו, ויראתו; ורבו, יתר מאביו: שאביו, הביאו לחיי העולם הזה; ורבו שלימדו חכמה, הביאו לחיי העולם הבא.

 

– Misjnee Tora, sefer mada, hilchot talmoed tora, hoofdstuk 5:1

Zoals de Rambam het formuleert is er geen grotere eer te geven dan die aan een Tora-leraar en zeggen onze Joodse geleerden: ‘Je ontzag voor je Tora-leraar zou gelijk moeten zijn voor je ontzag voor de Hemel’.

ואין לך כבוד, גדול מכבוד הרב; ולא מורא, יתר ממורא הרב. אמרו חכמים, מורא רבך כמורא שמיים.

 

– Misjnee Tora, sefer mada, hilchot talmoed tora, hoofdstuk 5:2

Het is een mitswa om iedere Tora-geleerde te eren, zelfs als het niet je eigen Tora-leraar is:

כל תלמיד חכמים–מצוה להדרו, ואף על פי שאינו רבו: שנאמר “מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן” (ויקרא יט,לב), זה שקנה חכמה.

 

– Misjnee Tora, sefer mada, hilchot talmoed tora, hoofdstuk 6:1

Vanwege deze Tora-opdracht laat ik mijn kinderen heel bewust alle rabbijnen die ze tegenkomen in een beet knesset bijvoorbeeld netjes groeten en gedag zeggen. Dat is soms niet eenvoudig, stel maar de afloop van een Sjabbatsdienst voor: er lopen tientallen mensen rond. Dan kost het wat moeite om de aanwezige rabbijnen op te zoeken en gedag (‘sjabbat sjalom’) te zeggen. Maar volgens het joodse denken brengen we de Tora tot leven met ons zichtbaar handelen.

Wil je dat je kinderen de Tora hoog achten? Leer ze dan Tora-geleerden te eren!

Pin It on Pinterest

Share This