Voor nieuwe bezoekers: benee Noach zijn niet-Joden die zich houden aan de universele, ethische waarden van het jodendom zonder Joods te worden. Deze universele waarden zijn terug te vinden op veel plaatsen in de Talmoed, maar voornamelijk in Sanhedrien 56 en verder. Veel Joodse profeten spraken dan ook van de universele relevantie van het jodendom.

Maken Sjabbat en koosjer eten deel uit van deze universele waarden? Ja. En nee. Op Sjabbat kom ik wellicht in een later blog terug, maar vandaag behandelen wij koosjer eten.

Net als Joden hebben ook benee Noach voedselwetten. Wij zien dat bijvoorbeeld in de Tanach.

Maar vlees waarin nog leven is, waar nog bloed in zit, mag je niet eten.

— BERESJIET (GENESIS) 9:4

Dit is overigens geen verbod op het drinken van bloed. Het verbiedt wel om een stuk van een dier af te rukken en op te eten, nog voordat het gestorven is: wij mogen dieren niet mishandelen maar moeten onze driften, zoals honger, weten te beheersen.

Echter, het onderscheid tussen ‘rein’ en ‘onrein’ kennen benee Noach niet.

Alles wat leeft en beweegt zal jullie tot voedsel dienen; dit alles geef ik je, zoals ik je ook de planten heb gegeven.

— BERESJIET (GENESIS) 9:3

Het wordt dan ook niet van benee Noach gevraagd om koosjer te eten. Zo is er een discussie in de Talmoed wie een geer tosjab is, een bijwonende vreemdeling, een rechtvaardige niet-Jood.

Wie is een geer tosjab? Iemand die in het bijzijn van drie Torageleerden afgoderij afzweert, aldus Rabbi Meïr. Maar de wijzen zeggen: iemand die de zeven noachitische geboden op zich neemt. En anderen zeggen: een proseliet die dieren eet die niet koosjer geslacht zijn. Met andere woorden, hij heeft alle geboden van de Tora op zich genomen behalve het gebod om alleen koosjer geslachte dieren te eten.

— TALMOED, ABODA ZARA 64B

Waar is deze uitzondering in de laatste mening op gebaseerd?

U mag geen vlees eten van dieren die dood gevonden zijn. Laat het aan de vreemdelingen die bij u in de stad wonen, of verkoop het aan een buitenlander.

— DEBARIEM (DEUTERONOMIUM) 14:21

Wij zien dus dat zelfs de Tanach niet van geree tosjab verwacht dat zij koosjer eten. Is het verboden om koosjer te eten? Nee, dat ook weer niet.

Wij zouden een niet-Jood niet moeten verhinderen wanneer hij een van de mitswot van de Tora wil doen omwille van de extra beloning, mits hij hem uitvoert zoals voorgeschreven.

— MISJNEE TORA, HILCHOT MELACHIEM 10:10

En bijzonder is dat Noach het verschil tussen ‘rein’ en ‘onrein’ wel kende.

Van alle reine dieren moet je zeven mannetjes en hun wijfjes meenemen, van de onreine dieren moet je er twee meenemen.

— BERESJIET (GENESIS) 7:2

Zoals je ziet, is er veel vrijheid bij de invulling van een noachitisch leven.

Pin It on Pinterest

Share This