Heeft een schuur of winkel een mezoeza nodig? Zoals we in een vorige blogpost lazen, noemt de Rambam tien factoren waaraan een ruimte moet voldoen om een mezoeza te krijgen:

There are ten requirements that must be met by a house for the person who dwells within to be obligated to affix a mezuzah. If one of the requirements is lacking, there is no obligation for a mezuzah.

— MISJNEE TORA, SEFER TEFELIEN, MEZOEZA EN SEFER TORA, HOOFDSTUK 6, HALACHA 1

Als we kijken naar de eerste zes criteria lijkt dat te wijzen richting een verplichting voor een mezoeza, ook voor een ruimte die gebruikt wordt als schuur of winkel:

a. for the area [of the dwelling] to be four cubits by four cubits or more;

b. for it to have two doorposts;

c. for it to have a lintel;

d. for it to have a roof;

e. for it to have doors;

f. for the entrance to be at least ten handbreadths high;

— MISJNEE TORA, SEFER TEFELIEN, MEZOEZA EN SEFER TORA, HOOFDSTUK 6, HALACHA 1

Maar als we kijken naar de laatste criteria, dan zien we dat een schuur of winkel geen mezoeza hoort te krijgen:

h. for it to be intended for human habitation;

i. for it to be intended to be used for a dignified dwelling;

j. for it to be a permanent dwelling.

— MISJNEE TORA, SEFER TEFELIEN, MEZOEZA EN SEFER TORA, HOOFDSTUK 6, HALACHA 1

Sterker nog, de Rambam is hier expliciet in:

A storage house for straw, a barn for cattle, a woodshed, or [other] storage rooms do not require a mezuzah [as can be inferred from Deuteronomy 6:9, which requires that a mezuzah be placed on] “your homes” – i.e., a house which is set aside for your use – thus excluding the above and their like.

— MISJNEE TORA, SEFER TEFELIEN, MEZOEZA EN SEFER TORA, HOOFDSTUK 6, HALACHA 7

We zien dus dat volgens de Rambam een schuur oftewel opslagplaats uitgesloten is van de verplichting van een mezoeza.

Ook de Maran schrijft dit in zijn Sjoelchan Aroech, Joree Dea 286:11:

… winkels op de markt zijn niet verplicht.

Pin It on Pinterest

Share This