Veel Noachieten willen aanvankelijk of in een later stadium Joods worden, hoewel dit vanuit Joods perspectief geen noodzaak is. Immers, de Eeuwige heeft de mensheid zeven opdrachten gegeven:

משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח

Mosjee was opegdragen door de Almachtige om alle inwoners van de wereld te overtuigen om de [zeven] opdrachten te accepteren die gegeven zijn aan de nakomelingen van Noach.

Misjnee Tora, hilchoth Melachiem oe’milchoteehem 8:10

De procedure van Joods worden is in theorie vrij eenvoudig. Als de kandidaat oprecht Joods wil worden, weet waar hij aan begint, dan behoort een Joodse rechtbank behulpzaam te zijn en de kandidaat met liefde te ontvangen.

ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו שמא יגרום לטרדו ולהטותו מדרך טובה לדרך רעה שבתחלה אין מושכין את האדם אלא בדברי רצון ורכים וכן הוא אומר בחבלי אדם אמשכם ואחר כך בעבותות אהבה

We leren hem [de ger/de bekeerling] niet alle details en examineren niet te nauwkeurig opdat dit hem zal bezwaren en hij weg zal gaan van het goede pad naar het slechte pad. Want in eerste instantie, moedigen we een persoon aan met zachte, aantrekkelijke woorden, zoals Hosjea zei: “Met koorden van mensen, trok ik hen voort”, en gaat dan verder: “met koorden van liefde”.

Misjnee Tora, hilchoth Issoeree bija 14:2

Tegelijkertijd is het in Nederland niet eenvoudig om gioer te doen, omdat de omstandigheden verre van ideaal zijn. In Israël is Joods leven heel natuurlijk, terwijl dit in Nederland alleen weggelegd is voor de absolute doorzetters. Meer uitleg in deze vlog!

Pin It on Pinterest

Share This