Zoals de meesten van jullie weten, heb ik een andere geestelijke route gekozen dan die van mijn ouders en grootouders. Volgens veel familieleden brak ik met het lot van onze familie, maar ik blijf mij erg verbonden voelen met mijn familie. Samen met Hasjeem brachten ze mij in de wereld. Hun perspectief op Hasjeem blijft inspirerend voor mij.

Op mijn laatste reis naar Nederland, waarbij in samenwerking met Ohel Abraham een succesvol benefietdiner in Rotterdam werd georganiseerd, ontdekte ik iets verbazingwekkends. Dit heeft ook een heel ander licht geworpen op de erfenis van mijn familie en mijn huidige geestelijke route.

Samen met mijn moeder en zus bezocht ik het familiegraf waarin mijn grootouders (van moederskant) en, sinds recent, mijn vader zijn begraven. Mijn vader overleed, gezegend moge zijn nagedachtenis zijn, een paar maanden geleden. Op het moment van de begrafenis was ik mij niet bewust van wat ik nu ontdekte bij de grafstenen.

Op de grafstenen van mijn grootmoeder en mijn grootvader staan twee verzen genoemd uit de psalmen. Op de grafsteen van mijn grootmoeder staat geschreven: ‘Hasjeem is mijn herder’ (Psalm 23:1). Dat is exact de naam van mijn dochter Re’ayah, die van ons gezin de eerste is die als Jood geboren is in het land Jisraëel.

Op de grafsteen van mijn grootvader staat geschreven: ‘Hasjeem staat op’ (Psalm 68:2). Dat is exact de naam van mijn zoon Elyakum, onze tweede die als Jood geboren is in het land Jisraëel.

Ik was in diep ontzag en ik kan het eenvoudigweg niet zien als een toeval…

Chanoeka sameach!

Pin It on Pinterest

Share This