Volgens de Eeuwige is er een mogelijkheid om tot inkeer te komen, ons gedrag te verbeteren, oftewel tesjoeba te maken. De Eeuwige wil ons oprechte hart en gunt ons in Zijn goedheid de mogelijkheid om te groeien en ontwikkelen. De vraag is nu, hoe maken we tesjoeba?

De Rambam schrijft het volgende:  

כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא

Als een persoon een overtreding begaat met één van de mitswot van de Tora, hetzij een ‘doen’-opdracht of een ‘niet doen’-opdracht, hetzij intentioneel of per ongeluk, wanneer hij spijt heeft en tot inkeer komt van zijn overtreding, dan moet hij dit opbiechten voor HaSjeem gezegend is Hij.

Misjnee Tora, hilchoth tesjoeba, hoofdstuk 1, halacha 1

De Rambam voegt hieraan toe:

 כיצד מתודין אומר אנא השם חטאתי עויתי פשעתי לפניך ועשיתי כך וכך והרי נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה 

Bij het opbiechten zegt men: “Ik verzoek U Eeuwige, ik heb gezondigd, ik heb overtreden, ik heb ongerechtigheden begaan voor U door het volgende te doen. Ik heb spijt en schaam mij voor mijn daden. Ik beloof dit nooit meer te doen.

Misjnee Tora, hilchoth tesjoeba, hoofdstuk 1, halacha 1

Voorts zegt de Rambam:

התשובה מכפרת על כל העבירות

Tesjoeba is boetedoening voor alle zonden.

Misjnee Tora, hilchoth Teshuba, hoofdstuk 1, halacha 3

Meer dan dit is niet nodig, we kunnen allemaal direct en vandaag tesjoeba maken. HaSjeem heeft ons duidelijk gemaakt wat Hij van ons verwacht en vergeeft ons onze missers graag, als we in ons hart hier oprecht spijt van hebben en niet langer meer die zonde begaan.

Rabbijn Bar-Hayim ligt dit proces van tot inkeer komen in deze vlog verder uit.

In ons joodse leerhuis Ohel Abraham in Rotterdam hadden we het genoegen rabbijn David Bar-Hayim drie jaar geleden te mogen ontvangen, die voor het eerst de ervaring had Tora te doceren aan een publiek van benee Noach. Na zijn terugkeer naar Erets Jisraëel publiceerde hij de volgende les over zijn unieke ervaring. Vanaf minuut 11 spreekt hij over Ohel Abraham, waar iedereen altijd welkom is.We verwachten rabbijn Bar-Hayim weer te ontvangen voor een joodse les op zondag 24 november 2019 van 14:00 – 16:00 uur. Aanmelden kan via de site. Tot dan!

Pin It on Pinterest

Share This