Als we de telling in de Hebreeuwse Bijbel letterlijk nemen, zou de aarde niet veel ouder zijn dan 6000 jaar. Echter, als we naar enkele wetenschappelijke disciplines kijken, dan is de wereld zeker ouder dan dat. Wat moeten we dan doen met deze tegenstrijdige informatie?

De Rambam geeft hierop een antwoord, zich baserend op de Talmoed, namelijk dat we uit moeten gaan van de wetenschap als dit strijdig is met een letterlijke lezing van de Hebreeuwse Bijbel. Sefanja leegt het in deze vlog verder uit.

De focus van joods leerhuis Ohel Abraham is om de lessen die te leren zijn van het jodendom voor elk mens te onderwijzen. Wil je meer weten? Meld je dan aan voor een bezoek.

Pin It on Pinterest

Share This