Eén van de taken die de masjiach moet verrichten is het herbouwen van de Derde Tempel, zoals de Rambam het formuleert:

המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל

In de toekomst zal de Messiaanse koning oprijzen en de Davidische dynastie hernieuwen, en zijn oorspronkelijke soevereiniteit herstellen. Hij zal de Tempel herbouwen en de verstrooiden van Israël verzamelen. 

Misjnee Tora, sefer sjofteim, melachiem oe’milchoteehem, hoofdstuk 11, halacha 1

Rabbijn Bar-Hayim legt in deze vlog verder uit hoe de wereld eruit zal zien na de herbouw van de Derde Tempel.

In ons joodse leerhuis Ohel Abraham in Rotterdam hadden we het genoegen rabbijn David Bar-Hayim drie jaar geleden te mogen ontvangen, die voor het eerst de ervaring had Tora te doceren aan een publiek van benee Noach. Na zijn terugkeer naar Erets Jisraëel publiceerde hij de volgende les over zijn unieke ervaring. Vanaf minuut 11 spreekt hij over Ohel Abraham, waar iedereen altijd welkom is.

We verwachten rabbijn Bar-Hayim weer te ontvangen voor een joodse les op zondag 24 november 2019 van 14:00 – 16:00 uur. Aanmelden kan via de site. Tot dan!

Pin It on Pinterest

Share This