Er zijn héél veel redenen voor mij, als Joodse Rotterdammer, om dol te zijn op het land Israël. Natuurlijk is het heerlijk dat de Joodse feestdagen, waar ik hier mijn kostbare vrije dagen voor moet gebruiken, daar nationale feestdagen zijn, vooral omdat ik dan die bijzondere dagen publiekelijk met bijna zeven miljoen gelijkgestemden in een levendige, dynamische samenleving kan vieren, en niet thuis in een zaaltje of kamertje met enkele geestverwanten.

Een andere reden is de trots die ik ervaar op een land dat in korte erin geslaagd is om een krachtige economie én het sterkste leger in de regio op te bouwen. Israël barst van de energie en het talent!

Verder is de sociale warmte – het gevoel alsof je continu met familieleden te doen hebt, waar je ook bent in Israël, een warm bad dat voor de West-Europese mens vrijwel ongekend is – een reden om van Israël te houden.

Maar wat mij vooral zo aantrekt, is de realisatie dat we Bijbelse profetie aanschouwen. Het Joodse volk is na 2000 jaar ballingschap aan het terugkeren naar Israël, zoals geprofeteerd door Jesaja (11:11-12; 43:5-6) en Jeremia (23:8).

Ik hoop vurig dat mijn kinderen zullen repatriëren naar het land van onze voorouders, Erets Jisraëel!

Meïr Villegas Henríquez
Voorzitter beet midrasj Ohel Abraham te Rotterdam

Pin It on Pinterest

Share This