In dit interview bespreken rabbijn Asher Meza en chacham Meïr Villegas Henríquez benee Noach en gijoer.

De volgende halachot voor benee Noach en geriem (bekeerlingen) zijn daarbij relevant. Wat benee Noach betreft:

משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח

Mosjee was opegdragen door de Almachtige om alle inwoners van de wereld te overtuigen om de [zeven] opdrachten te accepteren die gegeven zijn aan de nakomelingen van Noach.

Misjnee Tora, hilchoth Melachiem oe’milchoteehem 8:10

Wat geriem betreft:

ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו שמא יגרום לטרדו ולהטותו מדרך טובה לדרך רעה שבתחלה אין מושכין את האדם אלא בדברי רצון ורכים וכן הוא אומר בחבלי אדם אמשכם ואחר כך בעבותות אהבה

We leren hem [de ger/de bekeerling] niet alle details opdat dit hem zal bezwaren en hij weg zal gaan van het goede pad naar het slechte pad. Want in eerste instantie, moedigen we een persoon aan met zachte, aantrekkelijke woorden, zoals Hosjea zei: “Met koorden van mensen, trok ik hen voort”, en gaat dan verder: “met koorden van liefde”.

Misjnee Tora, hilchoth Issoeree bija 14:2

Veel luisterplezier!

Pin It on Pinterest

Share This