Voor vele Joden is hun jodendom een zeer persoonlijke beleving, nauw verbonden met de eigen Joodse identiteit. Joods leven, in welke mate dat ook ingevuld is, kan behoorlijk getekend zijn door Joodse praktijken, zoals koosjer eten, sjabbat vieren, het dragen van tsietsiet, het leggen van tefilien, de Joodse feestdagen vieren, etc.

Tegelijkertijd is de Tora van de Eeuwige niet alleen voor Joden bedoeld. De Eeuwige is er voor héél de mensheid en Zijn Tora heeft héél de mensheid wijsheid te bieden. Echter, de zaken die het Joodse leven kenmerken zijn niet verplicht voor niet-Joden, oftewel, benee Noach, nakomelingen van Noach.In ons joodse leerhuis Ohel Abraham in Rotterdam hadden we het genoegen rabbijn David Bar-Hayim drie jaar geleden te mogen ontvangen, die voor het eerst de ervaring had Tora te doceren aan een publiek van benee Noach. Na zijn terugkeer naar Erets Jisraëel publiceerde hij de volgende les over zijn unieke ervaring. Vanaf minuut 11 spreekt hij over Ohel Abraham, waar iedereen altijd welkom is.

We verwachten rabbijn Bar-Hayim weer te ontvangen voor een joodse les op zondag 17 november 2019 van 14:00 – 16:00 uur. Aanmelden kan hier.

Pin It on Pinterest

Share This