Voor veel van de bezoekers van Ohel Abraham is dit een vraag die regelmatig speelt. Want hoewel je zowel als Jood en als Noachiet liefde voor de Eeuwige en Zijn Tora deelt, zijn het wel zeer verschillende levenswijzen als je dit van dag tot dag bekijkt.

Er zijn ook veel afwegingen te maken die de individuele situatie betreffen. Is er al een gezin en is dit voor het hele gezin een goede stap? Is er een lokale Joodse gemeenschap waar je welkom bent? Is alia misschien een diepe wens?

Van belang om te beseffen is dat er wél een opdracht van de Eeuwige is om een goede Noachiet te zijn:

משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח

Mosjee was opegdragen door de Almachtige om alle inwoners van de wereld te overtuigen om de [zeven] opdrachten te accepteren die gegeven zijn aan de nakomelingen van Noach.

Misjnee Tora, hilchoth Melachiem oe’milchoteehem 8:10

Maar er is géén dergelijke opdracht om Joods te zijn, hoewel bekeerlingen met liefde ontvangen moeten worden:

ואין מרבין עליו ואין מדקדקין עליו שמא יגרום לטרדו ולהטותו מדרך טובה לדרך רעה שבתחלה אין מושכין את האדם אלא בדברי רצון ורכים וכן הוא אומר בחבלי אדם אמשכם ואחר כך בעבותות אהבה

We leren hem [de ger/de bekeerling] niet alle details en examineren niet te nauwkeurig opdat dit hem zal bezwaren en hij weg zal gaan van het goede pad naar het slechte pad. Want in eerste instantie, moedigen we een persoon aan met zachte, aantrekkelijke woorden, zoals Hosjea zei: “Met koorden van mensen, trok ik hen voort”, en gaat dan verder: “met koorden van liefde”.

Misjnee Tora, hilchoth Issoeree bija 14:2

Rabbijn David Bar-Hayim laat over deze vraag ook zijn gedachten gaan in deze vlog. Wil je over deze vraag een persoonlijk gesprek, kom dan gerust bij ons langs.

Pin It on Pinterest

Share This