We lezen in Beresjiet (Genesis) 17:9-10 dat Hasjeem de volgende opdracht geeft aan Abraham:

Jij en je familie ná jou moeten je houden aan jullie deel van het verbond. Jullie deel is, dat alle mannen van je familie moeten worden besneden.

Maar hoewel Jisjmaëel ook een zoon van Abraham is en besneden werd, horen zijn nakomelingen niet bij deze opdracht vanwege Beresjiet 21:12:

Alleen de kinderen van Jitschak zullen jouw familie heten.

Volgens de Joodse traditie waren de eerste Arabische moslims nakomelingen van Jisjmaëel en vandaar dat ze ook Jisjmaëlieten genoemd worden.

We lezen voorts in Beresjiet 25:1 dat Abraham na het overlijden van Sara hertrouwde:

Abraham trouwde opnieuw, met een vrouw die Ketoera heette.

Volgens Maimonides geldt voor de huidige Jisjmaëlieten het volgende:

Our Sages related that the descendants of Keturah who are the offspring of Abraham that came after Isaac and Ishmael are also obligated in circumcision. Since, at present, the descendants of Ishmael have become intermingled with the descendants of Keturah, they are all obligated to be circumcised on the eighth day.

— MISJNEE TORA, MELACHIEM OEMILCHOTEEHEM 10:8

Met andere woorden, volgens Maimonides moeten de huidige Arabische moslims vanuit het Jodendom besneden worden!

Tijd voor een moheel in Rotterdam die deze mitswa (opdracht) wil uitvoeren!

Voor speciaal genodigden zal op zondag 19 april meer over de Joodse visie op Jisjmaëliem verteld worden door rabbijn Bar-Ron.

Pin It on Pinterest

Share This