Als Joodse vader heb je de opdracht je eigen kinderen Tora te onderwijzen:

En je zult het [de Tora] je zonen leren …

— DEUTERONOMIUM 11:19

Het is niet eenvoudig om een jong kind op te voeden tot een ben Tora, een mens die een goede kennis en voorbeeldige praktijk heeft van het jodendom. Natuurlijk zou het dan prettig en gemakkelijk zijn als er een goede Joodse school is die de vader ondersteunt in deze taak. Helaas is dat in Rotterdam (nog) niet het geval. In een stad als Rotterdam moet je als Joodse vader dan zelf aan de slag gaan.

Eén van de opdrachten van Hasjeem voor Joden is om alle mensen te onderwijzen over de zeven mitswot voor benee Noach:

Mosjee kreeg de opdracht van de Almachtige om alle inwoners van de wereld te overtuigen om de [zeven] opdrachten te accepteren die aan de nakomelingen van Noach zijn gegeven.

— MAIMONIDES, MISJNEE TORA, MELACHIEM OEMILCHAMOT, 8:10

Eén van de redenen dat ik beet midrasj Ohel Abraham heb helpen oprichten, is om op die manier mijn kinderen meer Joods onderwijs te kunnen bieden. En ik zie dat dit effect heeft. Wekelijks hebben mijn kinderen een extra middagprogramma op Sjabbat. En bij het beet midrasj leren ze iets unieks, namelijk dat benee Noach en geriem een normaal en natuurlijk verschijnsel zijn.

Wat zou er gebeuren als elke Joodse vader zijn kinderen meegaf dat benee Noach onderdeel zijn van de Tora? Wereldvrede misschien?

Als je meer wilt weten over de zeven opdrachten voor benee Noach en hoe Joods onderwijs het verschil kan maken, kom dan naar onze assessment in Rotterdam!

Pin It on Pinterest

Share This