Mensen die niet koosjer eten leven ook lange, gezonde levens. Het Bijbelse dieet levert niet evident meer gezonde levensjaren op. Koosjer vlees eten maakt hierin, in ieder geval tegenwoordig, geen duidelijk verschil.

En zo zijn er, behalve de koosjere slacht en de spijswetten, wel meer Joodse praktijken die voor buitenstaanders héél vreemd overkomen. En dat roept de vraag op, wat zou het doel kunnen zijn van koosjer eten, dat op ’t oog zo a-rationeel is.

In de Tora vinden we het Hebreeuwse begrip ‘emoena’, bijvoorbeeld hier:

וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת-הַיָּד הַגְּדֹלָה, אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוָה בְּמִצְרַיִם, וַיִּירְאוּ הָעָם, אֶת-יְהוָה; וַיַּאֲמִינוּ, בַּיהוָה, וּבְמֹשֶׁה, עַבְדּוֹ.

Toen Jisraeel de geweldige macht zag die de Eeuwige tegen Egypte tentoongespreid had, kreeg het volk een diep ontzag voor de Eeuwige en het vertrouwde op de Eeuwige en Zijn dienaar Mosjee.                                  

Sjemot 14:31  

‘Emoena’ betekent vertrouwen in de Eeuwige, het beseffen dat Hij er is en ons het goede gunt en geeft. Echter, vanwege onze menselijke aard zijn we makkelijk geneigd dit besef kwijt te raken. Met onze menselijke rationaliteit proberen we alles tegen het licht te houden en te begrijpen, hoe beperkt eenieder van ons ook is. Wat wij moeten leren en waaraan wij ons dagelijks moeten herinneren is dat onze menselijke rationaliteit begrensd is, en dat voorbij deze grens emoena begint.

De dagelijkse praktijk van het ogenschijnlijke a-rationele koosjer slachten en koosjer eten is een dagelijkse herinnering dat, hoewel wij partners kunnen zijn in Zijn schepping, wij nooit de plaats van de Eeuwige kunnen innemen.

Eet koosjer en werk aan je emoena bij Ohel Abraham!

Pin It on Pinterest

Share This