Er worden vaak pogingen gedaan om het Toradieet, de spijswetten, te begrijpen vanuit de menselijke logica. Immers, het Toradieet lijkt vreemd en ‘slechts’ gebaseerd op Toraverzen zoals:

לְהַבְדִּיל, בֵּין הַטָּמֵא וּבֵין הַטָּהֹר; וּבֵין הַחַיָּה ,הַנֶּאֱכֶלֶת, וּבֵין הַחַיָּה, אֲשֶׁר לֹא תֵאָכֵל

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen wat rein is en wat onrein en tussen dieren die wel en dieren die niet gegeten mogen worden.

— WAJIKRA 11:47

Een bekend, rationeel argument voor de regels omtrent koosjer eten is dat het mensen gezonder maakt. Maar daar zijn veel tegenwerpingen voor te noemen.

Ten eerste zijn er genoeg mensen die niet koosjer eten en zeer gezond zijn. Er zijn ook genoeg religieuze Joden die te veel koosjere suiker en zout binnen krijgen en gezondheidsklachten hebben.

Ten tweede, als de joodse spijswetten gaan over gezondheid, dan is de Tora slechts een achterhaald medisch handboek. Want er zijn tegenwoordig veel spijzen en dranken schadelijk voor de gezondheid die niet genoemd staan in de Tora.

Ten derde zou de Tora, als deze joodse spijswetten zouden gaan over gezondheid, een beperkt medisch handboek zijn, want er zijn veel giftige planten en dergelijke waar niets over geschreven is in de Tora.

Het is daarom duidelijk, dat koosjer eten niet primair bedoeld is voor onze fysieke gezondheid, dat moet onze menselijke logica wel erkennen.

Pin It on Pinterest

Share This