Leeslijst

Onderstaande werken zijn van harte aanbevolen voor iedereen die de fundamenten van het Jodendom wil leren begrijpen. Met deze basiskennis, valt veel andere kennis over het Jodendom en de Tora op zijn plek.

In ons leerhuis is het mogelijk om voor verschillende boeken een toets af te leggen en bij voldoende resultaat een certificaat te ontvangen.

Oral Torah from Sinai

Rabbijn Michael Shelomo Bar-Ron

De auteur, rabbijn Bar-Ron, beargumenteert in dit werk de authenticiteit van de mondelinge leer van de Tora en de autoriteit van de Talmoedische wijzen. Mede dankzij zijn achtergrond in de antropologie en kennis van de Jemenitisch-Joodse traditie is hij in staat om rabbinale argumenten op fascinerende wijze tot leven te brengen.

Guide for the Noahide

Rabbijn Michael Shelomo Bar-Ron

Het verbond dat de Eeuwige heeft gesloten met heel de mensheid (benee Noach) is verbazend eenvoudig en onbekend tegelijkertijd. In dit werk worden op systematische wijze de opdrachten voor de benee Noach uiteengezet zoals ze in de Talmoed en de Misjnee Tora van de Rambam te vinden zijn.

Maimonides' Introduction to the Talmud

Rabbijn Mosjee ben Maimon (Rambam)

De Rambam beschrijft in deze inleiding op de Talmoed wat de oorsprong, het doel en methodologie is van dit omvangrijke corpus Joodse geschriften. Waarom worden minderheidsopvattingen opgenomen in de Talmoed? Hoe herkennen we een ware profeet? En wat is de verhouding tussen de wetten in de Tora en de uitwerking daarvan in de Talmoed? Dit werk is voorzien van annotaties, indices, kaarten, etcetera.

Misjnee Tora

Rabbijn Mosjee ben Maimon (Rambam)

De Misjnee Tora (םשנה תורה, herhaling van de Tora) is de eerste volledige codificatie van de Joodse wet (halacha). Dit werk werd door de Rambam geschreven tussen 1170 en 1180. De intentie van de Rambam was expliciet om de leek in staat te stellen toegang te krijgen tot de gehele halacha, zodat men behalve de studie van de Hebreeuwse Bijbel niet meer werken nodig had.

Voor benee Noach adviseren wij vooral de introductie en het eerste boek, Sefer Mada.

Lees online

Overige werken

The Challenge of Creation

Rabbi Natan Slifkin

Hoe kunnen we Genesis verenigen met onze wetenschappelijke kennis over het ontstaan van het universum? En kan het Jodendom accepteren dat het menselijke lichaam is ontstaan uit lagere levensvormen?

Voor wie worstelt met de verhouding tussen Tora en wetenschap, is dit een absolute aanrader, vooral omdat de auteur hierbij niets afdoet aan de authenticiteit van de Tora-traditie of de zuiverheid van de wetenschappelijke methode.

Let's Get Biblical

Rabbi Tovia Singer

Waarom accepteert het Jodendom de christelijke messias niet?

Dit encyclopedische werk is de neerslag van 30 jaar ervaring waarin rabbijn Tovia Singer het opneemt tegen evangelisten die Joden proberen te bekeren. In dit werk pareert hij niet alleen de christelijke aantijgingen tegen het Jodendom maar biedt hij ook inzicht in de geschiedenis van de verhouding tussen kerk en synagoge.

Bezoek ons

Maak vrijblijvend kennis

Doneren

Investeer structureel in open Tora-onderwijs

Pin It on Pinterest

Share This