De Tora van de Eeuwige is niet alleen voor Joden bedoeld. De Eeuwige is er voor héél de mensheid en Zijn Tora heeft héél de mensheid wijsheid te bieden. Voor de mensheid, nakomelingen van Noach, gelden zeven opdrachten.

Wist jij bijvoorbeeld dat Mosjee de volgende opdracht had gekregen?

משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח

Mosjee was opgedragen door de Almachtige om alle inwoners van de wereld te overtuigen om de [zeven] opdrachten te accepteren die gegeven zijn aan de nakomelingen van Noach.

Misjnee Tora, hilchoth Melachiem oe’milchoteehem 8:10

Dat betekent dus concreet dat Joden de opdracht hebben om jodendom te leren aan niet-Joden. Echter, de zaken die het Joodse leven kenmerken zijn niet verplicht voor niet-Joden, oftewel, benee Noach, nakomelingen van Noach.

In ons joodse leerhuis Ohel Abraham in Rotterdam is iedereen altijd welkom om over het jodendom te komen leren. Hier zie je een indruk, aanmelden kan hier!

Pin It on Pinterest

Share This