Tijdens de eerste twee dagen van Soekot (Loofhuttenfeest) hoorde ik in de soeka (loofhut) van de lokale Joodse gemeente een interessante en begrijpelijke discussie: moet er wel of niet een mezoeza (tekstkokertje) in deze soeka?

De soeka in kwestie heeft namelijk stevige, houten wanden, deurposten en deuren … en moeten we niet in de soeka leven zoals we dat in onze woningen doen …? We horen in de soeka te eten van ons beste servies, te slapen, Tora te leren, gasten te ontvangen, etc.

De Rambam noemt in zijn Misjnee Tora de volgende factoren die bepalen of er een mezoeza opgehangen moet worden:

There are ten requirements that must be met by a house for the person who dwells within to be obligated to affix a mezuzah. If one of the requirements is lacking, there is no obligation for a mezuzah. They are:

a. for the area [of the dwelling] to be four cubits by four cubits or more;

b. for it to have two doorposts;

c. for it to have a lintel;

d. for it to have a roof;

e. for it to have doors;

f. for the entrance to be at least ten handbreadths high;

g. for the dwelling not to be consecrated;

h. for it to be intended for human habitation;

i. for it to be intended to be used for a dignified dwelling;

j. for it to be a permanent dwelling.

— MISJNEE TORA, SEFER TEFILIEN, MEZOEZA EN SEFER TORA, HOOFDSTUK 6, HALACHA 1

Voldoet een soeka aan deze factoren of niet? De Rambam laat er geen twijfel over bestaan verderop in hetzelfde hoofdstuk:

A sukkah on the holiday of Sukkot, and a house on a ship do not require a mezuzah, for they do not constitute a permanent dwelling.

— MISJNEE TORA, SEFER TEFILIEN, MEZOEZA EN SEFER TORA, HOOFDSTUK 6, HALACHA 9

De reden dat een soeka geen mezoeza nodig heeft, is dus omdat het geen permanente woning is maar slechts tijdens Loofhuttenfeest dusdanig gebruikt wordt.

Moadiem lesimcha!

Pin It on Pinterest

Share This