Bij het bestuderen van de Hebreeuwse Bijbel rijst de vraag in hoeverre we de tekst wel of niet letterlijk moeten begrijpen. Er zijn namelijk tal van passages en uitdrukkingen in de Tora die zeker niet letterlijk genomen kunnen worden. Tegelijkertijd doet het logische alternatief om alles figuurlijk te nemen ook geen recht aan de Hebreeuwse Bijbel.

De Joodse geleerde Sa’adya Gaon (882/892 – 942 CE) meent dat de Hebreeuwse Bijbel als uitgangspunt letterlijk genomen moet worden, maar dat er vier uitzonderingen zijn:

  1. Wanneer twee teksten elkaar tegenspreken;
  2. Wanneer het in tegenspraak is met een aan het volk Jisraeel geopenbaarde traditie;
  3. Wanneer het in strijd is met de waarneming; en
  4. Wanneer het in strijd is met de rede.

Maimonides stelt dat als de Hebreeuwse Bijbel en de wetenschap (waarneming plus rede) elkaar tegenspreken, dit grond geeft om een tekst uit de Hebreeuwse Bijbel niet-letterlijk te interpreteren.

Sefanja legt in deze vlog uit hoe dit werkt en hoe dit in overeenstemming lijkt met wat Mosjee in Debariem / Deuteronomium 4 zegt:

‘…עֵֽינֵיכֶם֙ הָֽרֹאֹ֔ת אֵ֛ת אֲשֶׁר־עָשָׂ֥ה יְהוָ֖ה בְּבַ֣עַל פְּע֑וֹר’

‘Met eigen ogen hebben jullie gezien wat de Eeuwige aan de Ba’al Pe’or gedaan heeft…’

Debariem/Deuteronomium 4:3

De focus van joods leerhuis Ohel Abraham is om de lessen die te leren zijn van het jodendom voor elk mens te onderwijzen. Wil je meer weten? Meld je dan aan voor een bezoek.

Pin It on Pinterest

Share This