Voor Am Jisraëel gelden 613 mitswot, voor benee Noach zeven mitswot. Regelmatig zie ik de vraag voorbij komen of benee Noach meer mitswot mogen doen dan de zeven die verplicht zijn.

Het is belangrijk om de volgende twee vuistregels in gedachten te houden:

כללו של דבר אין מניחין אותן לחדש דת ולעשות מצות לעצמן מדעתן אלא או יהיה גר צדק ויקבל כל המצות או יעמוד בתורתו ולא יוסיף ולא יגרע

Het algemene principe over deze zaken is: ze mogen geen nieuwe religie of mitswot (opdrachten) voor zichzelf maken gebaseerd op hun eigen beslissingen. Ze mogen of bekeerlingen worden en alle mitswot accepteren of hun status behouden zonder daar aan toe te voegen of aan te verminderen. 

Misjnee Tora, hilchoth melachiem oe’milchoteehem, hoofdstuk 10, halacha 12

Er mogen geen nieuwe mitswot gecreëerd worden door benee Noach en uiteraard ook geen nieuwe religie ontwikkeld worden. De vraag staat nog of benee Noach de bestaande mitswot voor benee Jisraeel mogen vervullen.

בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל שכר אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה

We behoren een niet-Jood niet tegen te houden om één van de mitswot van de Tora te vervullen met als doel het vegrkijgen van de verdienste voor het verrichten van deze mitswa, mits hij dit uitvoert zoals voorgeschreven.

Misjnee Tora, hilchoth melachiem oe’milchoteehem, hoofdstuk 10, halacha 13

Het is voor benee Noach in principe toegestaan om bestaande mitswot te vervullen. Belangrijk is dan wel dat de ben Noach beseft dat deze mitswa alleen verplicht is voor benee Jisraeel en niet geïncorporeerd mag worden in een nieuwe religie.

Rabbijn Bar-Ron vult het bovenstaande aan met de volgende opmerking over benee Noach die Joodse geboden willen vervullen:

In general, although a Noahide may certainly perform these Commandments [mezuzah, tzitzit and tefilin] and receive eternal reward, he should do so in such a way that he will not be mistaken for a Jew, and be seen doing something that is forbidden to observant Jews – such as eating a cheeseburger or driving on the Sabbath day.

(vertaling:) In het algemeen, mag een benee Noach zeker de geboden [mezoeza, tzizit en tefelin] praktiseren en hiervoor een eeuwige beloning ontvangen, hij moet dit echter in een zodanige manier doen dat hij niet wordt aangezien voor een Jood, terwijl hij iets doet wat niet is toegestaan in het bijzijn van een Jood – zoals het eten van een cheeseburger of het rijden op Shabbat.

Guide for the Noahide: A Complete Manual for Living by the Noahide Laws, p.164

Het is dus toegestaan voor benee Noach om Joodse geboden te vervullen volgens de Joodse wet, mits dit niet gedaan wordt om een nieuwe religie vorm te geven. Het besef blijft van belang dat dit optioneel is, en geen verplichting zoals voor benee Jisraeel. En voorts dat er geen verwarring ontstaat of het een ben Noach of een ben Jisraeel betreft in het geval de ben Noach iets doet dat voor benee Jisraeel verboden is.

Wil je meer leren en weten over Noachietisch leven, bezoek ons dan in Rotterdam!

Pin It on Pinterest

Share This