Voor benee Noach gelden de zeven opdrachten, niets meer of minder. Een vraag is dan wel, wat is een goede manier om als Noachiet begraven te worden?

De Joodse riten bij begrafenis, gelden niet voor benee Noach, vandaar dat er geschreven is:

‘Voor niet-Joden of dienaren, worden er geen [Joodse] riten gevolgd, maar men mag meedoen in het rouwen…’

Tractaat Semachoth 1:9

Voorts is er geen gebod om begraven te worden op een eigen Noachietische of Joodse begraafplaats en Noachieten kunnen ook begraven worden op bijvoorbeeld een christelijke of islamitische begraafplaats (zie discussie deelname kerstmis bijvoorbeeld). Het is dan wel gepast om op het grafsteen geen symbolen van een andere religie aan te geven en aan te geven dat dit een Noachietisch persoon betreft die daar begraven ligt. Dit is tevens het advies van rabbijn Yeshayahu Hollander, verbonden aan het Noahide World Center.

Pin It on Pinterest

Share This