Blogserie: De Dode Zee-rollen

 1. Een introductie
 2. Nederandse vertaling en Oxford University
 3. Vondst van de rollen in 1947
 4. Vondst van de rollen in 1947 (vervolg)
 5. Qumran en de Dode Zee-rollen
 6. De Qumranbibliotheek
 7. De identiteit van de Qumrangemeenschap
 8. Zeloten en martelaarschap
 9. De identiteit van de Qumrangemeenschap (2)
 10. De Dode Zee-rollen en de huidige Tenach

In het Nederlands is inmiddels ook een vertaling van de Dode Zee-rollen verschenen [1]. Om onderzoek te doen naar de Dode Zee-rollen moet men zich voornamelijk wenden naar de Qumranstudies van Oxford University.

De interpretatie van de Dode Zee-rollen van Oxford University Press onder de titel Discoveries in the Judean Desert worden in de academische wereld als gezaghebbend gezien. Zo is de theorie van de Essenen – die de sekte van de Essenen identificeert als de schrijvers van de Dode Zee-rollen – door dit onderzoekteam als officieel uitgangspunt aangenomen. Iedere alternatieve theorie omtrent de Dode Zee-rollen en de schrijvers van de rollen wordt nauwelijks serieus genomen.

Teamleden binnen Oxford kregen zeggenschap over diverse studies rondom de Dode Zee-rollen, en wanneer iemand onderzoek wilde doen naar een aspect van de Dode Zee-rollen dan moest diegene zich eerst wenden naar de instelling die over dat aspect van de rollen beschikte.

Harvard, Oxford en École Biblique beschikten als het ware over een monopolie omtrent de interpretatie van de Dode Zee-rollen omdat zij in ieder onderzoek zeggenschap hadden. De publicaties werden als ‘officiële interpretaties’ beschouwd. Wetenschappers die niet meegingen in de algemene interpretatie van deze eerdergenoemde instellingen werden als tweederangs wetenschapper bestempeld [2].

Nu de publicatie van de rollen rond is, brandt de strijd om de interpretatie van de rollen los. Iedereen heeft nu toegang tot de rollen om ze te bestuderen en interpreteren. Hierin schuilt ook meteen het gevaar: men zoekt vaak naar hetgeen in de rollen wat men al denkt te weten. Hierdoor ontstaan vreemde theorieën zoals het idee dat er fragmenten van evangeliën of vermeldingen van Jezus tussen de rollen zouden zitten.

 1. Martinez, F.G. en Woude van der, A., 2007, De Rollen van de Dode Zee. In samenwerking met dr. Mladan Popovic, directeur van het Qumran Instituut van de Rijksuniversiteit van Groningen. 
 2. Eisenman, R., Wise, M., De Dode-Zeerollen onthuld, p. 12. 

Pin It on Pinterest

Share This