Voor veel Joden en andere liefhebbers van de Tora is het concept van benee Noach onbekend, hoewel de Tora tal van voorbeelden kent. In dit interview met chacham Elazar DeMota, voorzitter van de Obadya Alliance, worden enkele voorbeelden besproken.

Wist jij dat Mosjee de volgende opdracht had gekregen?

משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נח

Mosjee was opegdragen door de Almachtige om alle inwoners van de wereld te overtuigen om de [zeven] opdrachten te accepteren die gegeven zijn aan de nakomelingen van Noach.

Misjnee Tora, hilchoth Melachiem oe’milchoteehem 8:10

Wil je meer weten, kom dan bij ons joods leerhuis in Rotterdam langs!

Pin It on Pinterest

Share This