Bij Ohel Abraham is het mogelijk om een noachitische eed af te leggen waarmee je belooft je te zullen houden aan zeven basisregels1 die gelden voor alle mensen (in de Talmoed benee Noach genoemd, ofwel nakomelingen van Noach):

 • Het verbod op afgoderij in al haar vormen
 • Het verbod op godslastering
 • Het verbod op moord
 • Het verbod op diefstal
 • Het verbod op seksuele immoraliteit
 • Het verbod op het eten van een deel van een levend dier
 • Het gebod om rechtbanken in te stellen

Dit zijn morele wetten die bij ieder mens bekend mogen worden geacht.2 De geschiedenis heeft helaas uitgewezen dat mensen zich hier niet van nature aan houden.3 Daarom zijn ze door Mozes aan Israël geopenbaard om te bewaren en te onderwijzen aan de wereld.4

Door deze eed af te leggen, ga je verder dan wat er van een mens verwacht wordt: je houdt je niet alleen aan deze wetten vanwege je geweten of je ratio, maar ook omdat ze via Mozes aan Israël gegeven zijn. Je sluit je daardoor als halfproseliet aan bij het Jodendom en mag jezelf een chassied oemot haolam5 noemen, een ‘getrouwe uit de volken van de wereld’.

Deze zeven regels zijn basisprincipes waarvan de details toegelicht zijn door de profeten en geleerden van Israël ten tijde van het bestaan van het Sanhedrien (door Mozes ingesteld hooggerechtshof) en later gecodificeerd door de Rambam in zijn Misjnee Tora op basis van de archieven van deze rechtbank (waaronder de Talmoed).

De status van chassied kun je ook zonder eedaflegging verkrijgen, maar bij Ohel Abraham zijn wij ervan overtuigd dat het goed is om deze interne en onzichtbare bewustwording expliciet en fysiek te markeren, net zoals je dat doet bij een huwelijk. Zo’n formeel proces heeft een psychisch effect waardoor je je verantwoordelijkheid als echtgenoot of chassied serieus neemt. De procedure voor de eedaflegging is afgeleid van een eeuwenoude Joodse traditie voor de erkenning van vrome niet-Joden die tijdelijk in het land Israël verbleven.6

Elke tong zal bij Mij zweren. — Jesaja 45:29

Voetnoten

 1. Misjnee Tora, Hilchot Melachiem 9:1
 2. Misjnee Tora, Hilchot Melachiem 9:1
 3. Talmoed, Baba Kama 38a
 4. Misjnee Tora, Hilchot Melachiem 8:10
 5. Misjnee Tora, Hilchot Melachiem 8:11
 6. Misjnee Tora, Hilchot Melachiem 8:10

Pin It on Pinterest

Share This