Benee Noach en Nieuwjaarsdag

Is het deelnemen aan nieuwjaarsvieringen passend voor benee Noach? Nieuwjaarsvieringen markeren de christelijke kalender die start vanaf de geboorte van de zogenaamde ‘zoon van G-d’. Deze vader-zoonrelatie wordt niet metaforisch maar letterlijk bedoeld. De...

Benee Noach en Kerstmis

Is deelname aan kerstvieringen passend voor benee Noach? Tijdens het kerstfeest wordt volgens het christendom de geboorte van de zogenaame ‘Zoon van G-d’ gevierd. Deze vader-zoonrelatie wordt niet metaforisch maar letterlijk bedoeld. De essentie van het...

Benee Noach en Sinterklaas

Is het deelnemen aan Sinterklaasvieringen passend voor benee Noach? De symbolen die Sinterklaas kenmerken (mijter, kruis, de titel ‘Sint’) associëren we gewoonlijk met het katholicisme. Katholicisme valt volgens de joodse traditie onder de noemer...

Bat mitswa van een bat Noach?

Kan een bat Noach bat mitswa worden? Deze vraag speelde recent bij Ohel Abraham omdat in een noachitische familie (derde generatie!) een dochter twaalf jaar werd. Bij Am Jisraëel is het zo dat jongens vanaf hun dertiende gezien worden als verantwoordelijk voor hun...
De universele boodschap van het Jodendom

De universele boodschap van het Jodendom

Zondag 10 januari 2010 bracht rabbijn Oury Cherki uit Jeruzalem een bezoek aan Noachieten Nederland, een organisatie die in 2013 samen is gegaan met Ohel Abraham. Hieronder volgt een samenvatting van zijn lezing. Inleiding Sjalom en hartelijk bedankt! Jullie zijn de...

De noachitische geboden in het Nieuwe Testament

In dit artikel wil ik laten zien dat er een interpretatie van het Nieuwe Testament mogelijk is die nauw overeenkomt met de Joodse leer over de zeven noachitische geboden. Ohel Abraham is echter geen christelijke organisatie. Bezoekers met een christelijke achtergrond...

Pin It on Pinterest