Eten benee Noach koosjer?

Voor nieuwe bezoekers: benee Noach zijn niet-Joden die zich houden aan de universele, ethische waarden van het jodendom zonder Joods te worden. Deze universele waarden zijn terug te vinden op veel plaatsen in de Talmoed, maar voornamelijk in Sanhedrien 56 en verder....

Vacature: ben Noach (m/v)

Stichting Ohel Abraham zoekt voor het project Wereldvrede nieuwe benee Noach. Functieomschrijving Wat wij minstens van jou verwachten: Je neemt het initiatief of werkt waar nodig mee om rechtbanken in te stellen en in stand te houden.Je vervloekt je Schepper...

De zeven opdrachten: een opsomming

Volgens de wijzen van Israël heeft de Eeuwige niet alleen aan Israël, maar aan alle mensen opdrachten gegeven. De Eeuwige God gebood de mens: … — Genesis 2:16 Dit zijn niet de tien geboden want die waren alleen geadresseerd aan het volk dat eens een slaaf was in...

De zeven opdrachten: waar staan ze?

Op verschillende plaatsen in de Hebreeuwse Bijbel kun je de zeven opdrachten terugvinden, soms impliciet. Bijvoorbeeld het verbod op moord: Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. —...

Noachitische eedaflegging

Bij Ohel Abraham is het mogelijk om een noachitische eed af te leggen waarmee je belooft je te zullen houden aan zeven basisregels1 die gelden voor alle mensen (in de Talmoed benee Noach genoemd, ofwel nakomelingen van Noach): Het verbod op afgoderij in al haar vormen...

Pin It on Pinterest