De zeven opdrachten: een opsomming

Volgens de wijzen van Israël heeft de Eeuwige niet alleen aan Israël, maar aan alle mensen opdrachten gegeven. De Eeuwige God gebood de mens: … — Genesis 2:16 Dit zijn niet de tien geboden want die waren alleen geadresseerd aan het volk dat eens een slaaf was in...

De zeven opdrachten: waar staan ze?

Op verschillende plaatsen in de Hebreeuwse Bijbel kun je de zeven opdrachten terugvinden, soms impliciet. Bijvoorbeeld het verbod op moord: Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. —...

Noachitische eedaflegging

Bij Ohel Abraham is het mogelijk om een noachitische eed af te leggen waarmee je belooft je te zullen houden aan zeven basisregels1 die gelden voor alle mensen (in de Talmoed benee Noach genoemd, ofwel nakomelingen van Noach): Het verbod op afgoderij in al haar vormen...

De noachitische geboden in het Nieuwe Testament

In dit artikel wil ik laten zien dat er een interpretatie van het Nieuwe Testament mogelijk is die nauw overeenkomt met de Joodse leer over de zeven noachitische geboden. Ohel Abraham is echter geen christelijke organisatie. Bezoekers met een christelijke achtergrond...
De universele boodschap van het Jodendom

De universele boodschap van het Jodendom

Zondag 10 januari 2010 bracht rabbijn Oury Cherki uit Jeruzalem een bezoek aan Noachieten Nederland, een organisatie die in 2013 samen is gegaan met Ohel Abraham. Hieronder volgt een samenvatting van zijn lezing. Inleiding Sjalom en hartelijk bedankt! Jullie zijn de...

Pin It on Pinterest