Noachitische eedaflegging

Bij Ohel Abraham is het mogelijk om een noachitische eed af te leggen waarmee je belooft je te zullen houden aan zeven basisregels1 die gelden voor alle mensen (in de Talmoed benee Noach genoemd, ofwel nakomelingen van Noach): Het verbod op afgoderij in al haar vormen...

De zeven opdrachten: waar staan ze?

Op verschillende plaatsen in de Hebreeuwse Bijbel kun je de zeven opdrachten terugvinden, soms impliciet. Bijvoorbeeld het verbod op moord: Wie bloed van mensen vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten, want God heeft de mens als zijn evenbeeld gemaakt. —...

De zeven opdrachten: een opsomming

Volgens de wijzen van Israël heeft de Eeuwige niet alleen aan Israël, maar aan alle mensen opdrachten gegeven. De Eeuwige God gebood de mens: … — Genesis 2:16 Dit zijn niet de tien geboden want die waren alleen geadresseerd aan het volk dat eens een slaaf was in...

Pin It on Pinterest