Benee Noach en Sinterklaas

Is het deelnemen aan Sinterklaasvieringen passend voor benee Noach? De symbolen die Sinterklaas kenmerken (mijter, kruis, de titel ‘Sint’) associëren we gewoonlijk met het katholicisme. Katholicisme valt volgens de joodse traditie onder de noemer...

Benee Noach en Kerstmis

Is deelname aan kerstvieringen passend voor benee Noach? Tijdens het kerstfeest wordt volgens het christendom de geboorte van de zogenaame ‘Zoon van G-d’ gevierd. Deze vader-zoonrelatie wordt niet metaforisch maar letterlijk bedoeld. De essentie van het...

Benee Noach en Nieuwjaarsdag

Is het deelnemen aan nieuwjaarsvieringen passend voor benee Noach? Nieuwjaarsvieringen markeren de christelijke kalender die start vanaf de geboorte van de zogenaamde ‘zoon van G-d’. Deze vader-zoonrelatie wordt niet metaforisch maar letterlijk bedoeld. De...

Pin It on Pinterest