Gioer doen in Nederland

Veel Noachieten willen aanvankelijk of in een later stadium Joods worden, hoewel dit vanuit Joods perspectief geen noodzaak is. Immers, de Eeuwige heeft de mensheid zeven opdrachten gegeven: משה רבינו מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצות שנצטוו בני נחMosjee was...

De eenzame Joodse bekeerling

Voor veel mensen die Joods worden blijkt er ook eenzaamheid te zijn, omdat hun ervaringen anders zijn dan van diegenen die Joods geboren zijn. Soms komt dit omdat mensen die gijoer gedaan hebben op zoek waren naar waarheid en daarom kritische vragen blijven stellen,...

Wel of niet Joods worden?

Is het beter om Joods te worden, of is het beter om een Noachiet te zijn? Deze vraag is niet eenvoudig om te beantwoorden, omdat de situatie per individu heel verschillend is. Maar het kan soms echt beter zijn om een goede Noachiet te zijn.  Van belang om te...

Joods worden of een Noachiet blijven?

Voor veel van de bezoekers van Ohel Abraham is dit een vraag die regelmatig speelt. Want hoewel je zowel als Jood en als Noachiet liefde voor de Eeuwige en Zijn Tora deelt, zijn het wel zeer verschillende levenswijzen als je dit van dag tot dag bekijkt. Er zijn ook...

Je kunt Joods worden!

Wat ik met regelmaat van mensen hoor, is dat ze denken dat Joods worden onmogelijk is. Maar het tegendeel is waar. Joods worden wordt in de Tora nadrukkelijk als optie genoemd, door het gebod het liefhebben van de ‘ger’ (de bekeerling) met regelmaat te...

Ontvang bekeerlingen met liefde!

Binnen Joodse gemeenschappen is het een bekend verschijnsel. We ontmoeten ze in synagogen, bij Joodse activiteiten en hebben ze vaak ook te gast aan onze sjabbbat-tafels. Mensen die de Eeuwige oprecht liefhebben en willen dienen en zich bij het Joodse volk willen...

Pin It on Pinterest