Nooit een mezoeza voor een soeka

Zoals ik eerder heb beschreven, is er volgens de Rambam geen mezoeza vereist voor een soeka. Volgens de Rif (Hilchot Mezoeza) is er ook geen mezoeza vereist voor een soeka: De Maran is het hier ook mee eens in zijn Sjoelchan Aroech, Joree Dea 286:11,...

Geen mezoeza voor een schuur of winkel

Heeft een schuur of winkel een mezoeza nodig? Zoals we in een vorige blogpost lazen, noemt de Rambam tien factoren waaraan een ruimte moet voldoen om een mezoeza te krijgen: There are ten requirements that must be met by a house for the person who dwells...

Wees bescheiden zoals Mosjee

In een eerdere blogpost is al aangegeven dat boos doen geen eigenschap is die volgens de Tora bevorderd zou moeten worden. Maar is er ook een karaktereigenschap die volgens de Tora wel als voorbeeldig wordt gezien? In de Tora staat geschreven: Nu was Mosjee...

Doe niet zo boos!

Het volwassen leven wordt sterk getekend door de uitdagingen op de gebieden van sjalom habajiet (echtelijk leven), chinoech (opvoeding van de kinderen) en natuurlijk parnasa (levensonderhoud/werk). Dagelijks zijn er situaties waardoor we...

Moet er een mezoeza in een stevige soeka?

Tijdens de eerste twee dagen van Soekot (Loofhuttenfeest) hoorde ik in de soeka (loofhut) van de lokale Joodse gemeente een interessante en begrijpelijke discussie: moet er wel of niet een mezoeza (tekstkokertje) in deze soeka? De soeka in kwestie heeft namelijk...

Joodse besnijdenis voor Arabieren verplicht?

We lezen in Beresjiet (Genesis) 17:9-10 dat Hasjeem de volgende opdracht geeft aan Abraham: Jij en je familie ná jou moeten je houden aan jullie deel van het verbond. Jullie deel is, dat alle mannen van je familie moeten worden besneden. Maar hoewel Jisjmaëel ook een...

Pin It on Pinterest